اخذ40هزار سند مالکیت برای مدارس فاقد سند در کشور

اخذ40هزار سند مالکیت برای مدارس فاقد سند در کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، فریدون واسعی در جمع روسا و معاونین  امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز، اظهاركرد : آموزش و پرورش تا سال 1384 بیش از هشت هزار سند مالکیت از املاک خود را اخذ کرد ولی هم اکنون توانسته است بیش از 40 هزار سند مالکیت مدارسی که مشکل داشت را اخذ کند

وی ضمن تشریح برخی از قوانین در حوزه کاری خود ، بر ضرورت ارتباط مستمر امور اداری و اداره حقوقی تاکید کرد و افزود: اداره حقوقی و امور اداری با هم قرابت کاری دارند.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تفاوت بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی ، تصريح كرد : در حقوق خصوصی اصل بر آزادی و مجاز بودن است مگر  نهی شده باشد ،اما در امور اداری اصل بر سلب است و باید مجوز ها را بررسی کرد .

واسعی دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجعی برای دادخواست های مردمی از دولت عنوان کرد و افزود : در دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به تمام  پرونده ها در دو  مرحله ای انجام می شود .

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، یکی از مشکلات کنونی در راه اخذ اسناد مالکیت مدارس را  هزینه های  اخذ اسناد  که درسال های اخیر بیشتر و سنگین تر شده عنوان کرد و افزود : به همین دلیل کار اخذ اسناد کمی با کندی مواجه شده است.

واسعی درخصوص آمار مدارسی که مالکان خصوصی توانسته اند رای مالکیت بگیرند گفت: هم اکنون این آمار  به کمتر از 200 رای رسیده  و این موضوع  با تعامل و توافق آموزش و پرورش با  مالکین در حال رفع می باشد.

وی همچنین در موضوع حمایت قضایی کارکنان گفت: حمایت قضایی بر اساس آنچه قانون بیان کرده بنا به درخواست كاركنان  در زمان حيات ، يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنها ناشي مي شود يا به نحوي به وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارائه می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد : آموزش وپرورش درسال گذشته به بیش از 25 هزار فرهنگی مشاوره حقوقی داده و از 600 فرهنگی نیز در تنظیم دادخواست در دادگاههاحمایت قضایی شده  است.

اخذ40هزار سند مالکیت برای مدارس فاقد سند در کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، فریدون واسعی در جمع روسا و معاونین  امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز، اظهاركرد : آموزش و پرورش تا سال 1384 بیش از هشت هزار سند مالکیت از املاک خود را اخذ کرد ولی هم اکنون توانسته است بیش از 40 هزار سند مالکیت مدارسی که مشکل داشت را اخذ کند

وی ضمن تشریح برخی از قوانین در حوزه کاری خود ، بر ضرورت ارتباط مستمر امور اداری و اداره حقوقی تاکید کرد و افزود: اداره حقوقی و امور اداری با هم قرابت کاری دارند.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تفاوت بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی ، تصريح كرد : در حقوق خصوصی اصل بر آزادی و مجاز بودن است مگر  نهی شده باشد ،اما در امور اداری اصل بر سلب است و باید مجوز ها را بررسی کرد .

واسعی دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجعی برای دادخواست های مردمی از دولت عنوان کرد و افزود : در دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به تمام  پرونده ها در دو  مرحله ای انجام می شود .

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، یکی از مشکلات کنونی در راه اخذ اسناد مالکیت مدارس را  هزینه های  اخذ اسناد  که درسال های اخیر بیشتر و سنگین تر شده عنوان کرد و افزود : به همین دلیل کار اخذ اسناد کمی با کندی مواجه شده است.

واسعی درخصوص آمار مدارسی که مالکان خصوصی توانسته اند رای مالکیت بگیرند گفت: هم اکنون این آمار  به کمتر از 200 رای رسیده  و این موضوع  با تعامل و توافق آموزش و پرورش با  مالکین در حال رفع می باشد.

وی همچنین در موضوع حمایت قضایی کارکنان گفت: حمایت قضایی بر اساس آنچه قانون بیان کرده بنا به درخواست كاركنان  در زمان حيات ، يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنها ناشي مي شود يا به نحوي به وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارائه می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد : آموزش وپرورش درسال گذشته به بیش از 25 هزار فرهنگی مشاوره حقوقی داده و از 600 فرهنگی نیز در تنظیم دادخواست در دادگاههاحمایت قضایی شده  است.

اخذ40هزار سند مالکیت برای مدارس فاقد سند در کشور

بک لینک رنک 8

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author