اختصاص 340 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور

اختصاص 340 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان،حسيني مقدم در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار هنرجویانو هنرآموزان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور در فرهنگسرای کومش سمنان اظهار داشت: بخشی از اعتبارات حاصل از 2 درصد فروش گاز نیز برای تجهیز هنرستان‌های کشور هزینه می‌شود.

وی با اشاره به تعداد هنرستان‌های فعال در کشور تصریح کرد: بیش از دو هزار و 700 هنرستان فنی و حرفه‌ای در کشور به تربیت هنرجویان دانش آموز مشغول هستند.

مدير كل دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جاری که هنوز پایان نیافته است؛ 300 هزار هنرجوی دانش آموز در این تعداد هنرستان کشور مشغول به تحصیل‌ بودند.

حسيني مقدم با بیان اینکه این تعداد دانش آموز در دو پایه دوم و سوم هنرستان‌ها تحصیل کردند؛ از افزایش یک پایه تحصیلی به هنرستان‌های کشور در سال تحصیلی آینده خبر داد.

وی بیان کرد: بر این اساس احتمال افزایش تعداد هنرجویان هنرستان‌های کشور در سال تحصیلی 95 – 96 وجود داشته و آماده برنامه ریزی برای آن هستیم.

مديركل دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌های مختلف برای ترغیب دانش آموزان به تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.

اختصاص 340 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان،حسيني مقدم در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار هنرجویانو هنرآموزان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور در فرهنگسرای کومش سمنان اظهار داشت: بخشی از اعتبارات حاصل از 2 درصد فروش گاز نیز برای تجهیز هنرستان‌های کشور هزینه می‌شود.

وی با اشاره به تعداد هنرستان‌های فعال در کشور تصریح کرد: بیش از دو هزار و 700 هنرستان فنی و حرفه‌ای در کشور به تربیت هنرجویان دانش آموز مشغول هستند.

مدير كل دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جاری که هنوز پایان نیافته است؛ 300 هزار هنرجوی دانش آموز در این تعداد هنرستان کشور مشغول به تحصیل‌ بودند.

حسيني مقدم با بیان اینکه این تعداد دانش آموز در دو پایه دوم و سوم هنرستان‌ها تحصیل کردند؛ از افزایش یک پایه تحصیلی به هنرستان‌های کشور در سال تحصیلی آینده خبر داد.

وی بیان کرد: بر این اساس احتمال افزایش تعداد هنرجویان هنرستان‌های کشور در سال تحصیلی 95 – 96 وجود داشته و آماده برنامه ریزی برای آن هستیم.

مديركل دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌های مختلف برای ترغیب دانش آموزان به تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.

اختصاص 340 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author