اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بعد از هفته معلم برگزار می شود

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بعد از هفته معلم برگزار می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از پانا، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در استان های گرمسیر در اسفند ماه برگزار شده است اما در استان های سردسیر و معتدل این المپیاد در اردیبهشت ماه برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش افزود: اختتامیه نمادین در تهران نیز پس از هفته معلم انجام می شود که به طور حتم در این اختتامیه های نمادین حاضر خواهیم شد.

وي خاطرنشان كرد : المپیاد ورزشی درون مدرسه فرصتی ایجاد کرد که مربیان در ساماندهی دانش آموزان تجربه های بیشتری کسب کنند و بتوانند دانش آموزان را در این حرکت عظیم ورزشی در کشور مشارکت دهند .

حميد افزود : امسال مدیران مدارس مسئولان مناطق، شهرستان و استان ها آموزش و پرورش حمایت بیشتری از المپیاد ورزشی درون مدرسه ای داشتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : اکنون المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مورد مطالبه والدین و دانش آموزان در مدارس است و استقبال زیادی از آن شد و تصور می شود این استقبال روند روبه رشد و نهادینه سازی این المپیاد در آینده را تضمین می کند .

وی یاد آورشد : المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تمرینی برای مشارکت جویی و مدیریت در مسائل اجتماعی است و تاثیر به سزایی در آینده اجتماعی و ورزشی کشور دارد .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت : المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بهانه ای برای تحرک، نشاط، پویایی و تربیت اجتماعی و بدنی دانش آموزان است و باعث سلامت و روحیه و امید در آنها خواهد بود .

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بعد از هفته معلم برگزار می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از پانا، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در استان های گرمسیر در اسفند ماه برگزار شده است اما در استان های سردسیر و معتدل این المپیاد در اردیبهشت ماه برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش افزود: اختتامیه نمادین در تهران نیز پس از هفته معلم انجام می شود که به طور حتم در این اختتامیه های نمادین حاضر خواهیم شد.

وي خاطرنشان كرد : المپیاد ورزشی درون مدرسه فرصتی ایجاد کرد که مربیان در ساماندهی دانش آموزان تجربه های بیشتری کسب کنند و بتوانند دانش آموزان را در این حرکت عظیم ورزشی در کشور مشارکت دهند .

حميد افزود : امسال مدیران مدارس مسئولان مناطق، شهرستان و استان ها آموزش و پرورش حمایت بیشتری از المپیاد ورزشی درون مدرسه ای داشتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : اکنون المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مورد مطالبه والدین و دانش آموزان در مدارس است و استقبال زیادی از آن شد و تصور می شود این استقبال روند روبه رشد و نهادینه سازی این المپیاد در آینده را تضمین می کند .

وی یاد آورشد : المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تمرینی برای مشارکت جویی و مدیریت در مسائل اجتماعی است و تاثیر به سزایی در آینده اجتماعی و ورزشی کشور دارد .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت : المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بهانه ای برای تحرک، نشاط، پویایی و تربیت اجتماعی و بدنی دانش آموزان است و باعث سلامت و روحیه و امید در آنها خواهد بود .

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بعد از هفته معلم برگزار می شود

فروش بک لینک

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author