احداث 11 هزار و 400 كلاس درس درسال گذشته

احداث 11 هزار و 400 كلاس درس درسال گذشته

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروز علی اصغر فانی در گردهمایی سراسری روسای مجامع خیرین مدرسه ساز استان های کشور که امروز درساختمان مركزي سازمان نوسازی مدارس کشور در حال برگزاری است، اظهار كرد: دو هدف اصلی در وزارت آموزش و پرورش داریم که شامل ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی است و تمام برنامه های ما در راستای تحقق این دو هدف است.

وی با بیان اینکه سال 94، سال بسیار سختی در مسائل مادی دولت بود، افزود: اگر همکاری های مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی نبود، قادر به اداره این دستگاه عظیم نبودیم.

فانی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری و مشارکت خیرین و دولت، 11 هزار و 400 کلاس درس با زیربنای یک میلیون و 580 هزار مترمربع تحویل آموزش و پرورش شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته خیرین قریب به 800 میلیارد تومان برای مدرسه سازی تعهد کردند، افزود: ما خود را بی نیاز از کمک مردم نمی بینیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان اینکه از زمان فعالیت خیرین مدرسه ساز در کشور تا کنون بیش از 100 هزار کلاس درس ساخته اند، گفت: به طور میانگین روزی 7 کلاس درس توسط خیرین احداث شده است و بیش از 2 میلیون و 500 هزار دانش آموز در مدارس خیرساز مشغول به تحصیل هستند.

وی به موضوع تصویب زیرنظام فضا و تجهیزات آموزشی در شورای عالی آموزش و پرورش پرداخت وافزود: در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود که فضای استاندارد چه ویژگی هایی دارد و یک مدرسه استاندارد چه تعداد دانش آموز باید داشته باشد.

فانی با بیان اینکه 67 درصد فضاهای آموزشی کشور ایمن است، افزود: 33 درصد فضاهای آموزشی ما هنوز استاندارد نیست و این در حالی است که عنوان می شود دیگر نیازی به مدرسه سازی نیست ما هنوز به مشارکت مردم و دولت برای استانداردسازی یک سوم مدارس کشور نیاز داریم.

وی دامه داد: زلزله هایی که در این چند سال اخیر رخ داد در ساعت غیر از زمان مدرسه دانش آموزان بود اما اگر زلزله ای در ساعت تحصیل دانش آموزان رخ دهد، اتفاقات جبران ناپذیری در آن 33 درصد فضای ناایمن رخ خواهد داد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در جلساتی که با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشتیم به تفاهم رسیدیم که تا آخر برنامه ششم توسعه، تمام فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن شود.

وی گفت: همه مدیران و روسای آموزش و پرورش استان ها موظف هستند که با خیرین مدرسه ساز مشارکت داشته و آنها را حمایت کنند و به زودی بخشنامه ای در این خصوص تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فانی در خصوص تغییر کاربری و عنوان مدارس خیری نیز اظهار كرد: این موضوع خلاف است و پیگیری می کنیم؛ اگر یک روز به هردلیلی نیاز به تغییر کاربری مدرسه خیری بود باید از خیر مدرسه ساز کسب اجازه کرد و رضایت او جلب شود.

احداث 11 هزار و 400 كلاس درس درسال گذشته

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروز علی اصغر فانی در گردهمایی سراسری روسای مجامع خیرین مدرسه ساز استان های کشور که امروز درساختمان مركزي سازمان نوسازی مدارس کشور در حال برگزاری است، اظهار كرد: دو هدف اصلی در وزارت آموزش و پرورش داریم که شامل ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی است و تمام برنامه های ما در راستای تحقق این دو هدف است.

وی با بیان اینکه سال 94، سال بسیار سختی در مسائل مادی دولت بود، افزود: اگر همکاری های مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی نبود، قادر به اداره این دستگاه عظیم نبودیم.

فانی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری و مشارکت خیرین و دولت، 11 هزار و 400 کلاس درس با زیربنای یک میلیون و 580 هزار مترمربع تحویل آموزش و پرورش شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته خیرین قریب به 800 میلیارد تومان برای مدرسه سازی تعهد کردند، افزود: ما خود را بی نیاز از کمک مردم نمی بینیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان اینکه از زمان فعالیت خیرین مدرسه ساز در کشور تا کنون بیش از 100 هزار کلاس درس ساخته اند، گفت: به طور میانگین روزی 7 کلاس درس توسط خیرین احداث شده است و بیش از 2 میلیون و 500 هزار دانش آموز در مدارس خیرساز مشغول به تحصیل هستند.

وی به موضوع تصویب زیرنظام فضا و تجهیزات آموزشی در شورای عالی آموزش و پرورش پرداخت وافزود: در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود که فضای استاندارد چه ویژگی هایی دارد و یک مدرسه استاندارد چه تعداد دانش آموز باید داشته باشد.

فانی با بیان اینکه 67 درصد فضاهای آموزشی کشور ایمن است، افزود: 33 درصد فضاهای آموزشی ما هنوز استاندارد نیست و این در حالی است که عنوان می شود دیگر نیازی به مدرسه سازی نیست ما هنوز به مشارکت مردم و دولت برای استانداردسازی یک سوم مدارس کشور نیاز داریم.

وی دامه داد: زلزله هایی که در این چند سال اخیر رخ داد در ساعت غیر از زمان مدرسه دانش آموزان بود اما اگر زلزله ای در ساعت تحصیل دانش آموزان رخ دهد، اتفاقات جبران ناپذیری در آن 33 درصد فضای ناایمن رخ خواهد داد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در جلساتی که با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشتیم به تفاهم رسیدیم که تا آخر برنامه ششم توسعه، تمام فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن شود.

وی گفت: همه مدیران و روسای آموزش و پرورش استان ها موظف هستند که با خیرین مدرسه ساز مشارکت داشته و آنها را حمایت کنند و به زودی بخشنامه ای در این خصوص تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فانی در خصوص تغییر کاربری و عنوان مدارس خیری نیز اظهار كرد: این موضوع خلاف است و پیگیری می کنیم؛ اگر یک روز به هردلیلی نیاز به تغییر کاربری مدرسه خیری بود باید از خیر مدرسه ساز کسب اجازه کرد و رضایت او جلب شود.

احداث 11 هزار و 400 كلاس درس درسال گذشته

آپدیت نود 32 ورژن 7

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author