احداث چهار مدرسه در مناطق روستایی توسط بانک ملی استان

احداث چهار مدرسه در مناطق روستایی توسط بانک ملی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهاركرد : مدرسه یک کلاسه روستای حسن سالاران، یک کلاسه روستای مازوج دار سرشیو سقز، چهار کلاسه روستای جنیان زیویه و یک کلاسه روستای سلسی سفلی مریوان، چهار مدرسه ای است که توسط بانک ملی استان احداث خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان کردستان با بیان اینکه بانک ملی در مجموع برای احداث این چهار مدرسه مبلغ 600 میلیون تومان هزینه خواهدکرد؛ افزود: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان مجری این طرح ها بوده و برای اول مهر ماه سال جاری آماده تحویل خواهد شد.

گفتني است؛ مراسم نمادین کلنگ زنی احداث این چهار مدرسه در روستای جنیان زیویه با حضور مسئولین استان و شهرستان برگزار وکلنگ احداث مدرسه چهار کلاسه روستای جنیان بر زمین زده شد.

احداث چهار مدرسه در مناطق روستایی توسط بانک ملی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهاركرد : مدرسه یک کلاسه روستای حسن سالاران، یک کلاسه روستای مازوج دار سرشیو سقز، چهار کلاسه روستای جنیان زیویه و یک کلاسه روستای سلسی سفلی مریوان، چهار مدرسه ای است که توسط بانک ملی استان احداث خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان کردستان با بیان اینکه بانک ملی در مجموع برای احداث این چهار مدرسه مبلغ 600 میلیون تومان هزینه خواهدکرد؛ افزود: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان مجری این طرح ها بوده و برای اول مهر ماه سال جاری آماده تحویل خواهد شد.

گفتني است؛ مراسم نمادین کلنگ زنی احداث این چهار مدرسه در روستای جنیان زیویه با حضور مسئولین استان و شهرستان برگزار وکلنگ احداث مدرسه چهار کلاسه روستای جنیان بر زمین زده شد.

احداث چهار مدرسه در مناطق روستایی توسط بانک ملی استان

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author