اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری مي کند

اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری مي کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خانه ملت، محمد قمی دلیل دریافت شهریه‌های غیرمتعارف و میلیونی از سوی برخی مدیران مدارس غیردولتی را نظارت ناکافی از سوی مسئولان مربوطه دانست و افزود: متاسفانه هر سال موضوع پرداخت شهریه های میلیونی موجب ایجاد دغدغه در بین والدین دانش آموزان می شود و این مهم در حالیست که طی سال های اخیر، مسئولان دولتی قانون مربوطه را با جدیت را پیگیری نکرده و فقط آن را به صورت یکساله تمدید می کردند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس نهم و اجرای آن از سوی وزارت آموزش و پرورش می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس اعلام مسئولان در چند روز گذشته 69 مدرسه در دریافت شهریه ها تخلف کرده و برای آنها پرونده تشکیل شده که نشان دهنده ضعف اجرای قوانین است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش باید با اطلاع رسانی مناسب به والدین دانش آموزان از بروز چنینی تخلفاتی جلوگیری کند، ادامه داد: متاسفانه به جهت آگاهی کم والدین، برخی از این افراد مبالغ خواسته شده از سوی مدیران را می پردازند و از حقوق مشخص شده خود در این زمینه مطلع نیستند.

قمی با اشاره به اینکه برخی مدارس از نام و برند خود سوءاستفاده می کنند، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید به صورت جدی با متخلفان برخورد کند و در این میان با رسانه ای کردن تخلفات محرز شده از بروز سایر تخلفات جلوگیری کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهریه تمامی مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی با امکانات مساوی باید یکسان و بر اساس قانون مشخص شده باشد، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نیازمند جدیت در بدنه نظام آموزشی و نظارت بر حسن اجرا از سوی مدارس است.

اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری مي کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خانه ملت، محمد قمی دلیل دریافت شهریه‌های غیرمتعارف و میلیونی از سوی برخی مدیران مدارس غیردولتی را نظارت ناکافی از سوی مسئولان مربوطه دانست و افزود: متاسفانه هر سال موضوع پرداخت شهریه های میلیونی موجب ایجاد دغدغه در بین والدین دانش آموزان می شود و این مهم در حالیست که طی سال های اخیر، مسئولان دولتی قانون مربوطه را با جدیت را پیگیری نکرده و فقط آن را به صورت یکساله تمدید می کردند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس نهم و اجرای آن از سوی وزارت آموزش و پرورش می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس اعلام مسئولان در چند روز گذشته 69 مدرسه در دریافت شهریه ها تخلف کرده و برای آنها پرونده تشکیل شده که نشان دهنده ضعف اجرای قوانین است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش باید با اطلاع رسانی مناسب به والدین دانش آموزان از بروز چنینی تخلفاتی جلوگیری کند، ادامه داد: متاسفانه به جهت آگاهی کم والدین، برخی از این افراد مبالغ خواسته شده از سوی مدیران را می پردازند و از حقوق مشخص شده خود در این زمینه مطلع نیستند.

قمی با اشاره به اینکه برخی مدارس از نام و برند خود سوءاستفاده می کنند، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید به صورت جدی با متخلفان برخورد کند و در این میان با رسانه ای کردن تخلفات محرز شده از بروز سایر تخلفات جلوگیری کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهریه تمامی مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی با امکانات مساوی باید یکسان و بر اساس قانون مشخص شده باشد، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نیازمند جدیت در بدنه نظام آموزشی و نظارت بر حسن اجرا از سوی مدارس است.

اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری مي کند

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author