اجرای فلورایدتراپی برای 7 میلیون و 700 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی

اجرای فلورایدتراپی برای 7 میلیون و 700 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حسن ضیاءالدینی اظهار كرد : طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان سراسر کشور که جمعیت  7 میلیون و هفتصد هزار نفری مقطع اول تا ششم ابتدایی تحصیلی را پوشش می‌دهد، شامل سه هدف اصلی آموزش، پیشگیری و درمان است.

مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : این طرح از آغاز سال تحصیلی 95-94 شروع شده و در ۲۰ هزار مدرسه شهری و ۴۰ هزار مدرسه روستایی اجرا می‌شود.

وي خاطرنشان كرد : در روستا‌ها نیروهای بهداشتی آموزش دیده و در شهر‌ها مربیان بهداشت مدارس و کاردان‌های بهداشت دهان و دندان در مجموع ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی سراسر کشور را پوشش می دهند.

ضیاءالدینی افزود: بر اساس پژوهش‌ها، وارنیش فلوراید تراپی حدود ۲۵ تا۴۵ درصد موجب کاهش پوسیدگی دندان می‌شود که با توجه به بررسی انجام شده در کشور، آخرین آمار شاخص (DMFT) کودکان تا ۱۲ ساله کشور 09/2 است و حدود ۸۲ درصد این شاخص مربوط به پوسیدگی دندان است.

وي تصریح کرد: به عبارت دیگر هر فرد ۱۲ساله به طور میانگین دو دندان پوسیده، کشیده شده و یا ترمیم شده دارد که امید است با اجرای این برنامه ملی و هدفمند بتوانیم در مدت شش سال آتی این شاخص را به عدد یک کاهش دهیم؛ البته رسیدن به این هدف بسیار دشوار استو البته همه خدمات آنها رایگان است .

اجرای فلورایدتراپی برای 7 میلیون و 700 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حسن ضیاءالدینی اظهار كرد : طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان سراسر کشور که جمعیت  7 میلیون و هفتصد هزار نفری مقطع اول تا ششم ابتدایی تحصیلی را پوشش می‌دهد، شامل سه هدف اصلی آموزش، پیشگیری و درمان است.

مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : این طرح از آغاز سال تحصیلی 95-94 شروع شده و در ۲۰ هزار مدرسه شهری و ۴۰ هزار مدرسه روستایی اجرا می‌شود.

وي خاطرنشان كرد : در روستا‌ها نیروهای بهداشتی آموزش دیده و در شهر‌ها مربیان بهداشت مدارس و کاردان‌های بهداشت دهان و دندان در مجموع ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی سراسر کشور را پوشش می دهند.

ضیاءالدینی افزود: بر اساس پژوهش‌ها، وارنیش فلوراید تراپی حدود ۲۵ تا۴۵ درصد موجب کاهش پوسیدگی دندان می‌شود که با توجه به بررسی انجام شده در کشور، آخرین آمار شاخص (DMFT) کودکان تا ۱۲ ساله کشور 09/2 است و حدود ۸۲ درصد این شاخص مربوط به پوسیدگی دندان است.

وي تصریح کرد: به عبارت دیگر هر فرد ۱۲ساله به طور میانگین دو دندان پوسیده، کشیده شده و یا ترمیم شده دارد که امید است با اجرای این برنامه ملی و هدفمند بتوانیم در مدت شش سال آتی این شاخص را به عدد یک کاهش دهیم؛ البته رسیدن به این هدف بسیار دشوار استو البته همه خدمات آنها رایگان است .

اجرای فلورایدتراپی برای 7 میلیون و 700 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author