اجرای ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم

اجرای ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، پيش از ظهر امروز علی اصغر فانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد : طراحی و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از 10 سال گذشته انجام شده و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر اجرای آن تاکید دارند.

وي با بيان اینکه تمام برنامه‌ها در سال 95 و سال آینده باید بر مبنای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش باشد، تصريح كرد : هدایت تحصیلی به چهار عامل استعداد ،علاقه، نیاز جامعه و امکانات تحصیلی در آموزش و پرورش بستگی دارد.

فاني اجراي هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را بر مبناي چهار عامل فوق بسیار مهم خواند و افزود: آموزش و پرورش با طراحی نرم افزار هدايت تحصيلي تلاش می‌کند كه اين عوامل بتواند نياز آينده كشور را در خصوص توسعه متوازن رشته ها و شاخه هاي تحصيلي بر مبناي سند تحول بنيادين  برآورده كند.

وزير آموزش و پرورش، با بيان اين كه اکنون 38 درصد از دانش‌آموزان متوسطه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تحصیل می‌کنند، خاطرنشان كرد : در سال 66 تعداد 11 درصد دانش‌آموزان در بخش فنی و‌حرفه‌ای تحصیل می‌کردند که تا سال 99 پایان برنامه ششم توسعه کشور باید به 46 درصد افزایش پیدا کند.

وي تصریح کرد: در سال 93 تعداد 28 هزار نفر فرهنگی بازنشسته شدند و در سال 94 تعداد بازنشستگان به 33 هزار نفر رسید و 40 درصد پرداخت حق‌التدریس معلمان کاهش یافته است

فاني با بيان اين كه استفاده بهینه از منابع می‌تواند یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: فرهنگ‌سازی درخصوص اقتصاد مقاومتی از ماموریت آموزش و پرورش است و آحاد جامعه باید به اصول اقتصاد مقاومتی واقف باشند.

وزير آموزش و پرورش، بيان کرد: اکنون آینده‌سازان جامعه در مدارس حضور دارند و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی در سند تحول آموزش و پرورش است.

اجرای ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، پيش از ظهر امروز علی اصغر فانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد : طراحی و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از 10 سال گذشته انجام شده و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر اجرای آن تاکید دارند.

وي با بيان اینکه تمام برنامه‌ها در سال 95 و سال آینده باید بر مبنای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش باشد، تصريح كرد : هدایت تحصیلی به چهار عامل استعداد ،علاقه، نیاز جامعه و امکانات تحصیلی در آموزش و پرورش بستگی دارد.

فاني اجراي هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را بر مبناي چهار عامل فوق بسیار مهم خواند و افزود: آموزش و پرورش با طراحی نرم افزار هدايت تحصيلي تلاش می‌کند كه اين عوامل بتواند نياز آينده كشور را در خصوص توسعه متوازن رشته ها و شاخه هاي تحصيلي بر مبناي سند تحول بنيادين  برآورده كند.

وزير آموزش و پرورش، با بيان اين كه اکنون 38 درصد از دانش‌آموزان متوسطه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تحصیل می‌کنند، خاطرنشان كرد : در سال 66 تعداد 11 درصد دانش‌آموزان در بخش فنی و‌حرفه‌ای تحصیل می‌کردند که تا سال 99 پایان برنامه ششم توسعه کشور باید به 46 درصد افزایش پیدا کند.

وي تصریح کرد: در سال 93 تعداد 28 هزار نفر فرهنگی بازنشسته شدند و در سال 94 تعداد بازنشستگان به 33 هزار نفر رسید و 40 درصد پرداخت حق‌التدریس معلمان کاهش یافته است

(image)

فاني با بيان اين كه استفاده بهینه از منابع می‌تواند یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: فرهنگ‌سازی درخصوص اقتصاد مقاومتی از ماموریت آموزش و پرورش است و آحاد جامعه باید به اصول اقتصاد مقاومتی واقف باشند.

وزير آموزش و پرورش، بيان کرد: اکنون آینده‌سازان جامعه در مدارس حضور دارند و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی در سند تحول آموزش و پرورش است.

(image)

اجرای ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author