ابلاغ دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس

ابلاغ دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش اظهاركرد: دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس به همه استان ها ، مناطق و مدارس ابلاغ شده است که نوع پوشش دانش آموزان دختر و پسر را مشخص می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: هیچ تاکیدی بر روی رنگ و جنس لباس دانش آموزان در این دستور العمل نیامده است و این موضوع در اختیار استان ها و مناطق است که برای هر کدام از مدارس خود چه رنگ و یا مدلی را در نظر بگیرند .

وي خاطرنشان کرد: همه مدارس به سوی هماهنگ سازی پیش می روند و البته در این فرآیند هماهنگ سازی پوشش دانش آموزان سعی شده که مراعات وضعیت مالی اولیاء شده باشد.

كفاش ادامه داد: هدایت دانش آموزان در پوشش باید به نوعی باشد که ما در مدارس به سوی لباس هماهنگ حرکت کنیم زیرا این هماهنگی آنها را از تبعیض،خودبینی، تفاخر و تکبر در مورد پوشش دور نگاه می دارد و همه دانش آموزان با یک پوشش وارد مدرسه شوند و علاوه بر آن باعث همدلی و اتحاد انها خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: البته باید سادگی پوشش های مدارس علاوه بر آراستگی و رنگ های مناسب آنها مورد توجه مدیران مدارس برای انتخاب پوشش هماهنگ باشد

ابلاغ دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش اظهاركرد: دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس به همه استان ها ، مناطق و مدارس ابلاغ شده است که نوع پوشش دانش آموزان دختر و پسر را مشخص می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: هیچ تاکیدی بر روی رنگ و جنس لباس دانش آموزان در این دستور العمل نیامده است و این موضوع در اختیار استان ها و مناطق است که برای هر کدام از مدارس خود چه رنگ و یا مدلی را در نظر بگیرند .

وي خاطرنشان کرد: همه مدارس به سوی هماهنگ سازی پیش می روند و البته در این فرآیند هماهنگ سازی پوشش دانش آموزان سعی شده که مراعات وضعیت مالی اولیاء شده باشد.

كفاش ادامه داد: هدایت دانش آموزان در پوشش باید به نوعی باشد که ما در مدارس به سوی لباس هماهنگ حرکت کنیم زیرا این هماهنگی آنها را از تبعیض،خودبینی، تفاخر و تکبر در مورد پوشش دور نگاه می دارد و همه دانش آموزان با یک پوشش وارد مدرسه شوند و علاوه بر آن باعث همدلی و اتحاد انها خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: البته باید سادگی پوشش های مدارس علاوه بر آراستگی و رنگ های مناسب آنها مورد توجه مدیران مدارس برای انتخاب پوشش هماهنگ باشد

ابلاغ دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس

بک لینک رنک 3

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author