آيين نامه اجرايي ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي فارغ التحصيلان دوره متوسطه به استان ها ابلاغ شد

آيين نامه اجرايي ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي فارغ التحصيلان دوره متوسطه به استان ها ابلاغ شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، اين آيين نامه مصوبه نهصد و پانزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش است و ثبت نام متقاضيان ترميم سوابق تحصيل به صورت داوطلب آزاد و مطابق دستورالعمل در مدارس بزرگسالان انجام خواهد گرفت.

براساس تبصره (1) آيين نامه ؛ ثبت نام متقاضيان ترميم و ارتقاي سوابق تحصيلي در واحدهاي آموزشي غيردولتي، آموزش از راه دور و يا وابسته به ساير سازمان ها مجاز نمي باشد.

در ماده (2) اين آيين نامه آمده است؛ فارغ التحصيلان دوره متوسطه كه متقاضي ترميم و ارتقاي نمرات درس يا دروس نهايي پايه سوم متوسطه خود هستند ، مي توانند فقط در همان منطقه آموزشي كه قبلا فارغ التحصيل شده اند ثبت نمايند.

براساس اين گزارش ؛ فارغ التحصيلان دوره متوسطه كه متقاضي ترميم نمرات درس يا دروس نهايي پايه سوم متوسطه خود مي باشند، مي توانند برابر مقررات صرفاَ يك بار در يكي از نوبت هاي امتحاني خرداد، شهريور يا دي ماه ، درس يا دروس موردنظر را انتخاب و در امتحانات مربوط شركت نمايند.

متن كامل آيين نامه اجرايي شوراي عالي آموزش و پرورش را از مشاهده كنيد

آيين نامه اجرايي ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي فارغ التحصيلان دوره متوسطه به استان ها ابلاغ شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، اين آيين نامه مصوبه نهصد و پانزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش است و ثبت نام متقاضيان ترميم سوابق تحصيل به صورت داوطلب آزاد و مطابق دستورالعمل در مدارس بزرگسالان انجام خواهد گرفت.

براساس تبصره (1) آيين نامه ؛ ثبت نام متقاضيان ترميم و ارتقاي سوابق تحصيلي در واحدهاي آموزشي غيردولتي، آموزش از راه دور و يا وابسته به ساير سازمان ها مجاز نمي باشد.

در ماده (2) اين آيين نامه آمده است؛ فارغ التحصيلان دوره متوسطه كه متقاضي ترميم و ارتقاي نمرات درس يا دروس نهايي پايه سوم متوسطه خود هستند ، مي توانند فقط در همان منطقه آموزشي كه قبلا فارغ التحصيل شده اند ثبت نمايند.

براساس اين گزارش ؛ فارغ التحصيلان دوره متوسطه كه متقاضي ترميم نمرات درس يا دروس نهايي پايه سوم متوسطه خود مي باشند، مي توانند برابر مقررات صرفاَ يك بار در يكي از نوبت هاي امتحاني خرداد، شهريور يا دي ماه ، درس يا دروس موردنظر را انتخاب و در امتحانات مربوط شركت نمايند.

متن كامل آيين نامه اجرايي شوراي عالي آموزش و پرورش را از مشاهده كنيد

آيين نامه اجرايي ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي فارغ التحصيلان دوره متوسطه به استان ها ابلاغ شد

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author