آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد

آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولی ضمن گرامیداشت یاد شهید مطهری و روز معلم درخصوص مصوبات جلسه 778 شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهاركرد : در ابتدای جلسه برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته معلمان با ایشان و مواردی که مرتبط با فعالیت های شوراست از جمله آموزش زبان های خارجی که در آموزش و پرورش تدریس می شود؛ بر ضرورت برنامه ریزی بیشتر در این زمینه تاکید داشتند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مقرر شد آسیب شناسی در این زمینه با مسئولیت وزیر آموزش و پرورش صورت گرفته و گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی توسط وزارت آموزش و پرورش به شورا ارائه شود و پس از آن تصمیم گیری لازم برای سامان بخشی به آموزش زبان های خارجی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شود.

وي با اشاره به گزارش فعالیت های شورای تخصصی حوزوی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان كرد : شورای تخصصی حوزوی شورایی متشکل از فضلای حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه است و با کمک این شورا همکاری خوبی برای استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه در سیاستگذاری های شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه علم و فرهنگ به وجود آمده است.

وی افزود: قرار شد دایره فعالیت های این شورای تخصصی عمیق تر شده و به صورت ویژه فعالیت های این شورا در تدوین نظریه فرهنگی انقلاب مورد تمرکز قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی چند سالی است که توسط شورای حوزوی در حال پیگیری است و امیدواریم این نظریه پس از تدوین به عنوان یک نظریه مهم در عرصه فرهنگ در سطح ملی و همچنین به عنوان یک الگو برای نظریه پردازی فرهنگی در سطح بین المللی مورد توجه نخبگان قرار گیرد.

مخبر دزفولی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر حوزه تعلیم و تربیت و همچنین فلسفه تعلیم و تربیت به همراه برنامه ریزی برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی میان فضلای حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه های علمیه از دیگر موارد مورد تاکید برای فعالیت های شورای تخصصی حوزوی در دوره جدید فعالیت هایش بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین مقرر شد در جلسات آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدیریت حوزه های علمیه دعوت شود تا در خصوص ماده واحده مصوب شورا پیرامون “اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن های علمی، قطب های علمی و… در حوزه های علمیه” گزارش فعالیت های خود را ارائه کنند

آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولی ضمن گرامیداشت یاد شهید مطهری و روز معلم درخصوص مصوبات جلسه 778 شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهاركرد : در ابتدای جلسه برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته معلمان با ایشان و مواردی که مرتبط با فعالیت های شوراست از جمله آموزش زبان های خارجی که در آموزش و پرورش تدریس می شود؛ بر ضرورت برنامه ریزی بیشتر در این زمینه تاکید داشتند

(image)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مقرر شد آسیب شناسی در این زمینه با مسئولیت وزیر آموزش و پرورش صورت گرفته و گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی توسط وزارت آموزش و پرورش به شورا ارائه شود و پس از آن تصمیم گیری لازم برای سامان بخشی به آموزش زبان های خارجی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شود.

وي با اشاره به گزارش فعالیت های شورای تخصصی حوزوی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان كرد : شورای تخصصی حوزوی شورایی متشکل از فضلای حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه است و با کمک این شورا همکاری خوبی برای استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه در سیاستگذاری های شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه علم و فرهنگ به وجود آمده است.

(image)

وی افزود: قرار شد دایره فعالیت های این شورای تخصصی عمیق تر شده و به صورت ویژه فعالیت های این شورا در تدوین نظریه فرهنگی انقلاب مورد تمرکز قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی چند سالی است که توسط شورای حوزوی در حال پیگیری است و امیدواریم این نظریه پس از تدوین به عنوان یک نظریه مهم در عرصه فرهنگ در سطح ملی و همچنین به عنوان یک الگو برای نظریه پردازی فرهنگی در سطح بین المللی مورد توجه نخبگان قرار گیرد.

مخبر دزفولی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر حوزه تعلیم و تربیت و همچنین فلسفه تعلیم و تربیت به همراه برنامه ریزی برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی میان فضلای حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه های علمیه از دیگر موارد مورد تاکید برای فعالیت های شورای تخصصی حوزوی در دوره جدید فعالیت هایش بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین مقرر شد در جلسات آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدیریت حوزه های علمیه دعوت شود تا در خصوص ماده واحده مصوب شورا پیرامون “اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن های علمی، قطب های علمی و… در حوزه های علمیه” گزارش فعالیت های خود را ارائه کنند

(image)

آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد

بک لینک رنک 7

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author