آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مشارکت مردم در طرح ملی سرشماری نقش مهمی دارد

آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مشارکت مردم در طرح ملی سرشماری نقش مهمی دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش عليرضا زاهديان در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است گفت :یکی از بخش هایی  در اجرای سرشماری پیش روی کشور می تواند کمک های خوبی به مرکز آمار نماید وزارت آموزش و پرورش است و به همین منظور تفاهم نامه ای بین دو دستگاه منعقد گردیده است .

وی با اشاره به سرشماری كه در مهرماه امسال انجام مي شود، افزود : سواد آماری یک ضرورت ملی است تا مردم از اعداد و تعابیر آماری بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره ببرند.

زاهدیان با بیان برخی اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 افزود :تهیه چارچوب آماری آمارگیری و آمار جمعیتی در پایین ترین سطوح جعرافیایی ،آمار نفوس ومسکن برای صفات نادر و تکمیل داده های ثبتی برخی از اهداف این سرشماری می باشد .

وی با بیان این که در این سرشماری حدود چهل هزار نفر در رده های اجرایی و ستادی مشارکت دارند تصریح کرد:سرشماری اینترنتی از ویژگی های خاص سرشماری سال 95 می باشد که از تاریخ سوم مهر تا بیست و چهارم مهر انجام خواهد شد و سرشماری حضوری هم از 25 مهرماه تا 25 آبان صورت خواهد گرفت.

زاهدیان درباره زمان اعلام نتایج سرشماری اظهار کرد : همه تلاش ما این است که نتایج کلی در دیماه اعلام شود.

آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مشارکت مردم در طرح ملی سرشماری نقش مهمی دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش عليرضا زاهديان در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است گفت :یکی از بخش هایی  در اجرای سرشماری پیش روی کشور می تواند کمک های خوبی به مرکز آمار نماید وزارت آموزش و پرورش است و به همین منظور تفاهم نامه ای بین دو دستگاه منعقد گردیده است .

وی با اشاره به سرشماری كه در مهرماه امسال انجام مي شود، افزود : سواد آماری یک ضرورت ملی است تا مردم از اعداد و تعابیر آماری بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره ببرند.

زاهدیان با بیان برخی اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 افزود :تهیه چارچوب آماری آمارگیری و آمار جمعیتی در پایین ترین سطوح جعرافیایی ،آمار نفوس ومسکن برای صفات نادر و تکمیل داده های ثبتی برخی از اهداف این سرشماری می باشد .

وی با بیان این که در این سرشماری حدود چهل هزار نفر در رده های اجرایی و ستادی مشارکت دارند تصریح کرد:سرشماری اینترنتی از ویژگی های خاص سرشماری سال 95 می باشد که از تاریخ سوم مهر تا بیست و چهارم مهر انجام خواهد شد و سرشماری حضوری هم از 25 مهرماه تا 25 آبان صورت خواهد گرفت.

زاهدیان درباره زمان اعلام نتایج سرشماری اظهار کرد : همه تلاش ما این است که نتایج کلی در دیماه اعلام شود.

آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مشارکت مردم در طرح ملی سرشماری نقش مهمی دارد

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author