آموزش و پرورش در دولت تدبيرواميد شاهد تحولات چشمگير بوده است

آموزش و پرورش در دولت تدبيرواميد شاهد تحولات چشمگير بوده است

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه جایگاه و رده کنونی هرمزگان که در رده 19 از نظر قبولی کنکور قرار دارد با توجه به پیشرفت و بهبود دو برابری این رده نسبت به سال‌های گذشته بسیار ستودنی است، اظهاركرد: کار فرهنگی و تبیین اهمیت تحصیلات عالی در دانشگاه‌های سراسری و درجه یک کشور باید در دستور کار شورای آموزش و پرورش و سایربخش‌های آموزشی استان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین خانواده و نظام هر کشور به شمار می‌آید، اظهار امیدواری کرد با مصوبات و تصمیمات اخذ شده در این گونه نشست ها شاهد رفع مشکلات آموزش و پرورش باشیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه توجه به آموزش و پرورش برای یک جامعه مانند نفس کشیدن برای تداوم حیات است، اضافه کرد: علاوه بر جهش شاخص هاي آموزشي ، در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی و خيرين و همچنين ساير اهداف راهبردي دولت تدبير و اميد در بخش مهم آموزش و پرورش ، شاهد روند رو به رشد و تحولات چشمگير در آموزش و پرورش هرمزگان هستيم .

وی در همين راستا يادآورشد: باید از سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی و خیران کمک بگیریم تا آموزش و پرورش بتواند بر روی مناطق دورافتاده تمرکز بیشتری کند.

جادری با بیان اینکه همه در جامعه مدیون آموزش و پرورش هستند، تصریح کرد: این سازمان از سازمان‌های با حوزه کاری گسترده است که همواره با کمبود اعتبارات روبرو است، از همین رو می‌توان از قشرهای مخلتف برای اخذ کمک‌ها به آموزش و پرورش کمک گرفت.

وی یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم توانسته است کارهای بسیار بزرگی را انجام دهد که نشان از توجه دولت در این بخش دارد.

استاندارهرمزگان با بیان اینکه کمک به آموزش و پرورش در هر سطح و میزانی، کمک به ساختن جامعه است، اظهار داشت: همه باید خود را برای کمک کردن به آموزش و پرورش موظف بدانند.

جادری با بیان اینکه آموزش و پرورش استان در این مدت با تمركز جدي بر اهداف نظام تعليم و تربيت منشاء خدمات ارزنده اي بوده است، خاطرنشان کرد: اداره آموزش و پرورش با این گستردگی بدون  مشارکت همگاني مقدور نيست و امیدواریم با این رویه رو به جلو ، شاهد توسعه و کارآمدی هر چه بیشتر آموزش و پرورش كه نقش بي بديلي در توسعه دارد، باشیم.

رييس شوراي آموزش و پرورش استان هرمزگان تاكيد كرد:اين مهم جز با درايت و مديريت مبتني بر برنامه حاصل نشده است كه جا دارد از خدمات مدير كل آموزش و پرورش استان و مجموعه اين نهاد مهم صميمانه قدرداني نماييم.

آموزش و پرورش در دولت تدبيرواميد شاهد تحولات چشمگير بوده است

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه جایگاه و رده کنونی هرمزگان که در رده 19 از نظر قبولی کنکور قرار دارد با توجه به پیشرفت و بهبود دو برابری این رده نسبت به سال‌های گذشته بسیار ستودنی است، اظهاركرد: کار فرهنگی و تبیین اهمیت تحصیلات عالی در دانشگاه‌های سراسری و درجه یک کشور باید در دستور کار شورای آموزش و پرورش و سایربخش‌های آموزشی استان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین خانواده و نظام هر کشور به شمار می‌آید، اظهار امیدواری کرد با مصوبات و تصمیمات اخذ شده در این گونه نشست ها شاهد رفع مشکلات آموزش و پرورش باشیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه توجه به آموزش و پرورش برای یک جامعه مانند نفس کشیدن برای تداوم حیات است، اضافه کرد: علاوه بر جهش شاخص هاي آموزشي ، در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی و خيرين و همچنين ساير اهداف راهبردي دولت تدبير و اميد در بخش مهم آموزش و پرورش ، شاهد روند رو به رشد و تحولات چشمگير در آموزش و پرورش هرمزگان هستيم .

وی در همين راستا يادآورشد: باید از سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی و خیران کمک بگیریم تا آموزش و پرورش بتواند بر روی مناطق دورافتاده تمرکز بیشتری کند.

جادری با بیان اینکه همه در جامعه مدیون آموزش و پرورش هستند، تصریح کرد: این سازمان از سازمان‌های با حوزه کاری گسترده است که همواره با کمبود اعتبارات روبرو است، از همین رو می‌توان از قشرهای مخلتف برای اخذ کمک‌ها به آموزش و پرورش کمک گرفت.

وی یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم توانسته است کارهای بسیار بزرگی را انجام دهد که نشان از توجه دولت در این بخش دارد.

استاندارهرمزگان با بیان اینکه کمک به آموزش و پرورش در هر سطح و میزانی، کمک به ساختن جامعه است، اظهار داشت: همه باید خود را برای کمک کردن به آموزش و پرورش موظف بدانند.

جادری با بیان اینکه آموزش و پرورش استان در این مدت با تمركز جدي بر اهداف نظام تعليم و تربيت منشاء خدمات ارزنده اي بوده است، خاطرنشان کرد: اداره آموزش و پرورش با این گستردگی بدون  مشارکت همگاني مقدور نيست و امیدواریم با این رویه رو به جلو ، شاهد توسعه و کارآمدی هر چه بیشتر آموزش و پرورش كه نقش بي بديلي در توسعه دارد، باشیم.

رييس شوراي آموزش و پرورش استان هرمزگان تاكيد كرد:اين مهم جز با درايت و مديريت مبتني بر برنامه حاصل نشده است كه جا دارد از خدمات مدير كل آموزش و پرورش استان و مجموعه اين نهاد مهم صميمانه قدرداني نماييم.

آموزش و پرورش در دولت تدبيرواميد شاهد تحولات چشمگير بوده است

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author