آموزش و پرورش در برگزاري اردوهای راهیان نور الگو است

آموزش و پرورش در برگزاري اردوهای راهیان نور الگو است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سردار علی فضلی اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور به دنبال اثرگذاری هستیم چرا که باید در این اردوها محتوای نرم اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا خیرین را نیز در این بخش وارد و آن ها را نيز با اردوهای راهیان نور بیشتر آشنا کنیم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه مسیر راهیان نور یک مسیر انسان ساز و الی الله است، بیان کرد: این مسیر برای خود ما، دست اندرکاران و دانش آموزان یک مسیر انسان ساز است.

وی ضمن تقدیر از برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی توسط وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: راهیان نور را دانشجوها آغاز کردند اما اکنون دانش آموزان در این مسیر از دانشجویان جلوتر هستند.

 سردار فضلی عنوان کرد: تمام مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدارس درگیر جریان اعزام به اردوهای راهیان نور شدند و سپاه و بسیج نیز در کنار هم این کار را هدایت و حمایت می کنند.

 جانشین سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد: 2 هزار و 600 دانشکده در کشور داریم که با جاری شدن جریان اعزام راهیان نور توسط آموزش و پرورش به عنوان یک الگو، این موضوع در این دانشکده ها نیز شرایط بهتری را پیدا کند.

 سردار فضلی افزود: هنوز نتوانستیم الگوی دفاع مقدس را در اعزام های راهیان نور جاری و ساری کنیم؛آن الگو می تواند تمام مشکلات را در اعزام به اردوهای راهیان نور حل کند

آموزش و پرورش در برگزاري اردوهای راهیان نور الگو است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سردار علی فضلی اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور به دنبال اثرگذاری هستیم چرا که باید در این اردوها محتوای نرم اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا خیرین را نیز در این بخش وارد و آن ها را نيز با اردوهای راهیان نور بیشتر آشنا کنیم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه مسیر راهیان نور یک مسیر انسان ساز و الی الله است، بیان کرد: این مسیر برای خود ما، دست اندرکاران و دانش آموزان یک مسیر انسان ساز است.

وی ضمن تقدیر از برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی توسط وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: راهیان نور را دانشجوها آغاز کردند اما اکنون دانش آموزان در این مسیر از دانشجویان جلوتر هستند.

 سردار فضلی عنوان کرد: تمام مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدارس درگیر جریان اعزام به اردوهای راهیان نور شدند و سپاه و بسیج نیز در کنار هم این کار را هدایت و حمایت می کنند.

 جانشین سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد: 2 هزار و 600 دانشکده در کشور داریم که با جاری شدن جریان اعزام راهیان نور توسط آموزش و پرورش به عنوان یک الگو، این موضوع در این دانشکده ها نیز شرایط بهتری را پیدا کند.

 سردار فضلی افزود: هنوز نتوانستیم الگوی دفاع مقدس را در اعزام های راهیان نور جاری و ساری کنیم؛آن الگو می تواند تمام مشکلات را در اعزام به اردوهای راهیان نور حل کند

آموزش و پرورش در برگزاري اردوهای راهیان نور الگو است

خرید بک لینک

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author