آموزش و پرورش خدمات آموزشي مطلوبي به وزارت معارف افغانستان ارائه كرده است

آموزش و پرورش خدمات آموزشي مطلوبي به وزارت معارف افغانستان ارائه كرده است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور ، خليل الله بابالو در ديدار مديركل آسياي غرب وزارت امور خارجه ، اظهاركرد : وزارت آموزش و پرورش كمك هاي شاياني به نظام آموزشي وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان داشته است.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور بر اجرايي كردن  مفاد پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري هاي علمي آموزشي فرهنگي تاكيد كرد و افزود : در صورت تامين هزينه در حوزه تربيت معلم و مدرس اقدامات اساسي در افغانستان انجام خواهد شد .

وي خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش آمادگي خود را به منظور آموزش نظام جامع نظارت و ارزشيابي تحصيلي ،‌تاليف كتاب هاي درسي ، استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در آموزش و ياددهي – يادگيري و ارائه تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي اعلام كرده است .

بابالو تصريح كرد : اعزام مستشار آموزشي ، ‌ساخت مجتمع آموزشي تربيت معلم ابن سينا و دوره آموزشي فني و حرفه اي از كارهاي بسيار خوبي است كه از سوي وزارت آموزش و پرورش كشورمان در افغانستان انجام شده است .

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور اظهاركرد : در برنامه هاي جديد نيز آموزش خانواده و مشاوره اوليا ،‌توانمند سازي زنان و دختران ، سواد آموزي و يادگيري مادام العمر و توجه به كيفيت آموزشي از موضوعاتي است كه در حال تدوين و برنامه ريزي با معاونت ها و سازمان ها و دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستيم.

آموزش و پرورش خدمات آموزشي مطلوبي به وزارت معارف افغانستان ارائه كرده است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور ، خليل الله بابالو در ديدار مديركل آسياي غرب وزارت امور خارجه ، اظهاركرد : وزارت آموزش و پرورش كمك هاي شاياني به نظام آموزشي وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان داشته است.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور بر اجرايي كردن  مفاد پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري هاي علمي آموزشي فرهنگي تاكيد كرد و افزود : در صورت تامين هزينه در حوزه تربيت معلم و مدرس اقدامات اساسي در افغانستان انجام خواهد شد .

وي خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش آمادگي خود را به منظور آموزش نظام جامع نظارت و ارزشيابي تحصيلي ،‌تاليف كتاب هاي درسي ، استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در آموزش و ياددهي – يادگيري و ارائه تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي اعلام كرده است .

بابالو تصريح كرد : اعزام مستشار آموزشي ، ‌ساخت مجتمع آموزشي تربيت معلم ابن سينا و دوره آموزشي فني و حرفه اي از كارهاي بسيار خوبي است كه از سوي وزارت آموزش و پرورش كشورمان در افغانستان انجام شده است .

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور اظهاركرد : در برنامه هاي جديد نيز آموزش خانواده و مشاوره اوليا ،‌توانمند سازي زنان و دختران ، سواد آموزي و يادگيري مادام العمر و توجه به كيفيت آموزشي از موضوعاتي است كه در حال تدوين و برنامه ريزي با معاونت ها و سازمان ها و دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستيم.

آموزش و پرورش خدمات آموزشي مطلوبي به وزارت معارف افغانستان ارائه كرده است

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author