آموزش و پرورش تهران دومین رتبه بخش ناخالص تولید داخلی در بین بخش های چهارده گانه اقتصادی را داراست

آموزش و پرورش تهران دومین رتبه بخش ناخالص تولید داخلی در بین بخش های چهارده گانه اقتصادی را داراست

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی،  اسفندیار چهاربند در گردهمایی موسسین مدارس غیر دولتی مناطق شهر تهران اظهاركرد : تصمیمات در آموزش وپرورش دامنه وحجم بسیار گسترده ای دارد که با توجه به ابعاد اقتصادی منهای ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، تاثیر گذاری آن در جریان های اقتصادی شهر تهران جدی است و نمی توان آن را نادیده گرفت .

 مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران تصریح کرد  : بخش مسکن با فاصله 6 پله  و خودرو سازی با 4 پله فاصله پایین تر از آموزش و پرورش با رقمی نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان که عدد بزرگی است قرار دارد که این  نشان دهنده تاثیر گذاری مهم این بخش  است .

 وي خاطرنشان کرد: امسال در دو حوزه استقرار الگوی تعیین شهریه والگوی توسعه مدارس غیر دولتی اقدامات خوبی با کمک شورای موسسین شهر تهران  انجام گرفت که آثار و نتایج خوبی به همراه داشت .

چهاربندبا اشاره به اینکه نظارت مدارس غیر دولتی با توجه به قانون خدمات مدیریت کشوری که بعد حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست افزود : ما تابع قانون هستیم و در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در این حوزه مسولیت نظارت برعهده  آموزش وپرورش است ولی در فرآیند اجرای آن از کمک و همراهی موسسین برای بهبود ارزیابی ها می توانیم استفاده كنيم تا شاهد نتایج شفاف ومطلوب این ارزیابی ها باشیم .

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران به روند توقف مدارس غیردولتی در شهر تهران اشاره كرد و افزد : ما تلاش کردیم استقرار الگوی توسعه بر روند سرمایه گذاری مدارس غیر دولتی تاثیر منفی نداشته باشد. بطوری که حقوق موسسین قبلی حفظ گردد و از حضور موسسین جدید نیز طبق قوانین استقبال می گردد.

وي افزود : خدمات آموزشی و پرورشی باید طبق نظام معیار صورت گیرد یعنی برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی باید طبق برنامه درسی ملی صورت گیرد و در کنار آن  خدمات  فوق برنامه آموزشی به دانش آموزان ارایه گردد.

آموزش و پرورش تهران دومین رتبه بخش ناخالص تولید داخلی در بین بخش های چهارده گانه اقتصادی را داراست

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی،  اسفندیار چهاربند در گردهمایی موسسین مدارس غیر دولتی مناطق شهر تهران اظهاركرد : تصمیمات در آموزش وپرورش دامنه وحجم بسیار گسترده ای دارد که با توجه به ابعاد اقتصادی منهای ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، تاثیر گذاری آن در جریان های اقتصادی شهر تهران جدی است و نمی توان آن را نادیده گرفت .

 مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران تصریح کرد  : بخش مسکن با فاصله 6 پله  و خودرو سازی با 4 پله فاصله پایین تر از آموزش و پرورش با رقمی نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان که عدد بزرگی است قرار دارد که این  نشان دهنده تاثیر گذاری مهم این بخش  است .

 وي خاطرنشان کرد: امسال در دو حوزه استقرار الگوی تعیین شهریه والگوی توسعه مدارس غیر دولتی اقدامات خوبی با کمک شورای موسسین شهر تهران  انجام گرفت که آثار و نتایج خوبی به همراه داشت .

چهاربندبا اشاره به اینکه نظارت مدارس غیر دولتی با توجه به قانون خدمات مدیریت کشوری که بعد حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست افزود : ما تابع قانون هستیم و در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در این حوزه مسولیت نظارت برعهده  آموزش وپرورش است ولی در فرآیند اجرای آن از کمک و همراهی موسسین برای بهبود ارزیابی ها می توانیم استفاده كنيم تا شاهد نتایج شفاف ومطلوب این ارزیابی ها باشیم .

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران به روند توقف مدارس غیردولتی در شهر تهران اشاره كرد و افزد : ما تلاش کردیم استقرار الگوی توسعه بر روند سرمایه گذاری مدارس غیر دولتی تاثیر منفی نداشته باشد. بطوری که حقوق موسسین قبلی حفظ گردد و از حضور موسسین جدید نیز طبق قوانین استقبال می گردد.

وي افزود : خدمات آموزشی و پرورشی باید طبق نظام معیار صورت گیرد یعنی برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی باید طبق برنامه درسی ملی صورت گیرد و در کنار آن  خدمات  فوق برنامه آموزشی به دانش آموزان ارایه گردد.

آموزش و پرورش تهران دومین رتبه بخش ناخالص تولید داخلی در بین بخش های چهارده گانه اقتصادی را داراست

آپدیت نود 32 ورژن 7

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author