آموزش و پرورش باید دنبال کیفیت و محتوای غنی باشد

آموزش و پرورش باید دنبال کیفیت و محتوای غنی باشد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، محمد علی نجفی در همایش زمزمه محبت بزرگداشت و تجلیل از مقام معلم كه در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهارداشت: تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت به واسطه تلاش معلم تسریع می شود و اگر خدمات فرهنگیان نباشد بسیاری از کارها انجام نخواهد شد.

نجفی بیان کرد: جامعه فرهنگیان در دوران پس از انقلاب گامهای بسیار مهمی در مسیر تعالی و رشد فرهنگی کشور برداشته و نشان داده در این راه حاضر است از جان خود نیز بگذرد.

وی اضافه کرد: معلمان فداکار زیادی در سالهای اخیر با نثار جان خود در مسیر تعلیم و تربیت و نجات جان دانش آموزان موجب سربلندی و عزت این جامعه شدند که امیدواریم با تداوم این ایثارگری ها الگوهای عملی به جامعه معرفی شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش کشور هنوز درگیر مشکلات زیادی است و سکوی پرتاب آن آماده برای تعالی تعلیم و تربیت نسیت اما امیدواریم روزی برسد تا مشکلات را پشت سر بگذاریم و به محتوی و کیفیت توجه کنیم.

نجفی یادآورشد: حرکت در مسیر محتوا و کیفیت یک خواسته منطقی است که فرهنگیان دارند و دولت باید حل مشکلات آموزش و پرورش را سرلوحه کار خود قرار دهد و همه تلاش را برای رفع موانع به کار گیرد.

وی بیان کرد: اگر امروز معلمان از محدودیت، موانع و نارسایی هایی در شغل خود می گویند فقط مسائل معیشیتی نیست بلکه روح بلند فرهنگیان به گونه ای است که قبل از معیشت به آینده نسل جوان فکر می کنند تا توسعه کشور محقق شود.

نجفی گفت: دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته همه تلاش خود را برای حل مشکلات آموزش و پرورش بکار گرفته اما به دلیل میراث نامناسبی که از دولت قبل رسیده از جمله کمبودها، تحریم ها، کارشکنی های سیاسی نتوانسته آنگونه که می خواهد مشکلات را حل کند.

وی اضافه کرد: دولت در سال گذشته با همه مشکلات مالی توانست معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان که ۱۵ درصد بودجه جاری کشور است را در آموزش و پرورش هزینه کند اما مشکلات زیاد است و هنوز کار فراوانی باید انجام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: باید نگاه به آموزش و پرورش تغییر کند زیرا این نهاد زیربنای توسعه کشور است و بدون تحول بنیادین به توسعه واقعی نمی رسیم.

وی بیان کرد: باید به محتوای آموزشی و کیفیت توجه کنیم و با استفاده از روشهای آموزشی مدرن بتوانیم انسانهایی اندیشمند، خلاق، عزتمندو با اعتماد به نفس، تربیت کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: اگر به جای تربیت دانش آموزانی سر به راه، مقلد و مطیع بتوانم انسانهایی خلاق، پرسشگر، شاداب تحویل جامعه دهیم در توسعه نقش خواهیم داشت اما باید در بیرون این نهاد نیز تحولی صورت گیرد تا معلمان برای این کار آماده شوند.

آموزش و پرورش باید دنبال کیفیت و محتوای غنی باشد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، محمد علی نجفی در همایش زمزمه محبت بزرگداشت و تجلیل از مقام معلم كه در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهارداشت: تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت به واسطه تلاش معلم تسریع می شود و اگر خدمات فرهنگیان نباشد بسیاری از کارها انجام نخواهد شد.

نجفی بیان کرد: جامعه فرهنگیان در دوران پس از انقلاب گامهای بسیار مهمی در مسیر تعالی و رشد فرهنگی کشور برداشته و نشان داده در این راه حاضر است از جان خود نیز بگذرد.

وی اضافه کرد: معلمان فداکار زیادی در سالهای اخیر با نثار جان خود در مسیر تعلیم و تربیت و نجات جان دانش آموزان موجب سربلندی و عزت این جامعه شدند که امیدواریم با تداوم این ایثارگری ها الگوهای عملی به جامعه معرفی شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش کشور هنوز درگیر مشکلات زیادی است و سکوی پرتاب آن آماده برای تعالی تعلیم و تربیت نسیت اما امیدواریم روزی برسد تا مشکلات را پشت سر بگذاریم و به محتوی و کیفیت توجه کنیم.

نجفی یادآورشد: حرکت در مسیر محتوا و کیفیت یک خواسته منطقی است که فرهنگیان دارند و دولت باید حل مشکلات آموزش و پرورش را سرلوحه کار خود قرار دهد و همه تلاش را برای رفع موانع به کار گیرد.

وی بیان کرد: اگر امروز معلمان از محدودیت، موانع و نارسایی هایی در شغل خود می گویند فقط مسائل معیشیتی نیست بلکه روح بلند فرهنگیان به گونه ای است که قبل از معیشت به آینده نسل جوان فکر می کنند تا توسعه کشور محقق شود.

نجفی گفت: دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته همه تلاش خود را برای حل مشکلات آموزش و پرورش بکار گرفته اما به دلیل میراث نامناسبی که از دولت قبل رسیده از جمله کمبودها، تحریم ها، کارشکنی های سیاسی نتوانسته آنگونه که می خواهد مشکلات را حل کند.

وی اضافه کرد: دولت در سال گذشته با همه مشکلات مالی توانست معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان که ۱۵ درصد بودجه جاری کشور است را در آموزش و پرورش هزینه کند اما مشکلات زیاد است و هنوز کار فراوانی باید انجام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: باید نگاه به آموزش و پرورش تغییر کند زیرا این نهاد زیربنای توسعه کشور است و بدون تحول بنیادین به توسعه واقعی نمی رسیم.

وی بیان کرد: باید به محتوای آموزشی و کیفیت توجه کنیم و با استفاده از روشهای آموزشی مدرن بتوانیم انسانهایی اندیشمند، خلاق، عزتمندو با اعتماد به نفس، تربیت کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: اگر به جای تربیت دانش آموزانی سر به راه، مقلد و مطیع بتوانم انسانهایی خلاق، پرسشگر، شاداب تحویل جامعه دهیم در توسعه نقش خواهیم داشت اما باید در بیرون این نهاد نیز تحولی صورت گیرد تا معلمان برای این کار آماده شوند.

آموزش و پرورش باید دنبال کیفیت و محتوای غنی باشد

بک لینک رنک 4

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author