آموزش وپرورش دولت يازدهم زمينه ايفاي مطلوب نقش هاي اجتماعي زنان را فراهم كرده است

آموزش وپرورش دولت يازدهم زمينه ايفاي مطلوب نقش هاي اجتماعي زنان را فراهم كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز مهناز احمدي در شانزدهمين نشست مشترك معاونت امور زنان  و خانواده در دستگاه هاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، اظهار كرد : جمهوري اسلامي ايران به نقش زنان در توسعه تعالي جامعه  توجه ويژه اي دارد به گونه اي كه اين جهت گيري روشن و آشكار در مفاد قوانين و اسناد فرادستي قابل مشاهده است.

وي تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش  هم  براساس  اهداف كلان به ويژه سند تحول بنيادين ، احياي  وجود انساني و رسيدن به مقام عبوديت براي انسان ها را هدف غايي مي داند كه به منظور نيل به اين هدف نياز به پرورش كليه ابعاد و جنبه هاي وجود انسان مي باشد كه در اين مرحله اهاف واسطه اي تعليم وتربيت شكل مي گيرد كه هريك به پرورش جنبه اي از وجود انسان اختصاص دارد.

مشاور وزير آموزش وپرورش  ادامه داد: در بخشي از  اهداف  واسطه اي آموزش و پرورش به تعالي جايگاه دختران و پسران جهت ايفاي مطلوب نقش هاي متعددي كه دارند ، پرداخته مي شود كه بعضي  از اين نقش ها كاملا برخواسته از جنسيت است ، لذا نقش هاي مشترك زن و مرد نيز به واسطه تأثير جنسيت گاهي تفاوت در روش ها  ، الزامات و حمايت ها را مي طلبد.

احمدي  خاطرنشان كرد:  دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش  با درك مناسب ضرورت ها ، نيازها  وظرفيت هاي موجود و همچنين و احصاي چالش هاي پيدا و پنهان  بر افزايش توجه و تمركز برنامه ريزان و سياست گذاران آموزش وپرورش  به برقراري تناسب و عدالت جنسيتي بامشاركت عوامل سهيم در برنامه ريزي در مسيري منطقي و صحيح  گام بر مي دارد.

مدير كل دفتر امور زنان آموزش وپرورش با اشاره به تغييرات ساختاري در امور زنان گفت:  اين تغييرات بعضاَ به دليل سليقه مديران اجرايي دستگاه ها  رخ داده و بايد متناسب با توان ، ظرفيت علمي و پتانسيل افراد ، تغييرات جابجايي هايي صورت گيرد.

مشاور وزير آموزش وپرورش به برخي اقدامات دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش اشاره كرد و افزود: انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه همكاري مشترك با معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري برگزاري دوره ضمن خدمت  ويژه كارشناسان امور زنان در استان ها ، فراخوان مقاله ياس مهرباني و همايش ياس مهرباني و برگزاري همايش آن  چاپ و توزيع كتاب زندگي نامه شهداء  ، برگزاري همايش زنان حماسه ساز خرمشهر ، برگزاري همايش رونمايي از تنديس كتاب دانش آموز شهيد محبوبه دانش  و برگزاري مسابقه كتاب خواني گوشه اي از اقدامات وزارت آموزش وپرورش  در حوزه زنان است.

وي ادامه داد: برگزاري نشست علمي تخصصي  ، بازديد از مراكز آموزشي دخترانه استان ها  ، تأليف و چاپ كتاب آموزش  حقوق به دانش آموزان و والدين ، تأليف و چاپ كتابچه آموزش بلوغ به دختران دانش آموز ، ايجاد بانك آمار مديران، معاونان و رؤساي زن در ادارات آموزش وپرورش ، احياي گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات ‌آموزش وپرورش  ومشاركت در اجراي طرح توانمندسازي معلمان و مديران و ساير كاركنان  مدارس دوره اول متوسطه در قالب مدارس دوستدار زندگي در شهر تهران از ديگر اقدامات آموزش وپرورش در اين حوزه بشمار مي رود.

آموزش وپرورش دولت يازدهم زمينه ايفاي مطلوب نقش هاي اجتماعي زنان را فراهم كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز مهناز احمدي در شانزدهمين نشست مشترك معاونت امور زنان  و خانواده در دستگاه هاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، اظهار كرد : جمهوري اسلامي ايران به نقش زنان در توسعه تعالي جامعه  توجه ويژه اي دارد به گونه اي كه اين جهت گيري روشن و آشكار در مفاد قوانين و اسناد فرادستي قابل مشاهده است.

وي تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش  هم  براساس  اهداف كلان به ويژه سند تحول بنيادين ، احياي  وجود انساني و رسيدن به مقام عبوديت براي انسان ها را هدف غايي مي داند كه به منظور نيل به اين هدف نياز به پرورش كليه ابعاد و جنبه هاي وجود انسان مي باشد كه در اين مرحله اهاف واسطه اي تعليم وتربيت شكل مي گيرد كه هريك به پرورش جنبه اي از وجود انسان اختصاص دارد.

مشاور وزير آموزش وپرورش  ادامه داد: در بخشي از  اهداف  واسطه اي آموزش و پرورش به تعالي جايگاه دختران و پسران جهت ايفاي مطلوب نقش هاي متعددي كه دارند ، پرداخته مي شود كه بعضي  از اين نقش ها كاملا برخواسته از جنسيت است ، لذا نقش هاي مشترك زن و مرد نيز به واسطه تأثير جنسيت گاهي تفاوت در روش ها  ، الزامات و حمايت ها را مي طلبد.

احمدي  خاطرنشان كرد:  دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش  با درك مناسب ضرورت ها ، نيازها  وظرفيت هاي موجود و همچنين و احصاي چالش هاي پيدا و پنهان  بر افزايش توجه و تمركز برنامه ريزان و سياست گذاران آموزش وپرورش  به برقراري تناسب و عدالت جنسيتي بامشاركت عوامل سهيم در برنامه ريزي در مسيري منطقي و صحيح  گام بر مي دارد.

مدير كل دفتر امور زنان آموزش وپرورش با اشاره به تغييرات ساختاري در امور زنان گفت:  اين تغييرات بعضاَ به دليل سليقه مديران اجرايي دستگاه ها  رخ داده و بايد متناسب با توان ، ظرفيت علمي و پتانسيل افراد ، تغييرات جابجايي هايي صورت گيرد.

مشاور وزير آموزش وپرورش به برخي اقدامات دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش اشاره كرد و افزود: انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه همكاري مشترك با معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري برگزاري دوره ضمن خدمت  ويژه كارشناسان امور زنان در استان ها ، فراخوان مقاله ياس مهرباني و همايش ياس مهرباني و برگزاري همايش آن  چاپ و توزيع كتاب زندگي نامه شهداء  ، برگزاري همايش زنان حماسه ساز خرمشهر ، برگزاري همايش رونمايي از تنديس كتاب دانش آموز شهيد محبوبه دانش  و برگزاري مسابقه كتاب خواني گوشه اي از اقدامات وزارت آموزش وپرورش  در حوزه زنان است.

وي ادامه داد: برگزاري نشست علمي تخصصي  ، بازديد از مراكز آموزشي دخترانه استان ها  ، تأليف و چاپ كتاب آموزش  حقوق به دانش آموزان و والدين ، تأليف و چاپ كتابچه آموزش بلوغ به دختران دانش آموز ، ايجاد بانك آمار مديران، معاونان و رؤساي زن در ادارات آموزش وپرورش ، احياي گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات ‌آموزش وپرورش  ومشاركت در اجراي طرح توانمندسازي معلمان و مديران و ساير كاركنان  مدارس دوره اول متوسطه در قالب مدارس دوستدار زندگي در شهر تهران از ديگر اقدامات آموزش وپرورش در اين حوزه بشمار مي رود.

آموزش وپرورش دولت يازدهم زمينه ايفاي مطلوب نقش هاي اجتماعي زنان را فراهم كرده است

خرید بک لینک رنک 1

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author