آموزش وپرورش با حمايت فرهنگيان «تهديدها» را به «فرصت ها » تبديل كرده است

آموزش وپرورش با حمايت فرهنگيان «تهديدها» را به «فرصت ها » تبديل كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز علي اصغر فاني در مراسم  معارفه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران كه در سالن كنفرانس اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، با اشاره به چالش هاي پيش‌روي آموزش و پرورش در آغاز به كار دولت يازدهم ، اظهار كرد : با همت مديران ، معلمان و حمايت هاي دولت در اين سه سال توانستيم بخش بزرگي از مشكلات را حل كنيم .

وي با بيان اين كه « شتاب زدگي در امور» و « فرهنگ امنيتي» جاي خود را به «خرد جمعي» ، «كار تيمي» و «روابط انساني و اخلاق» داده است ، تصريح كرد : آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اسناد بالادستي ، 5 سياست «ارتقاي مديريت آموزشگاهي» ، «تمركززدايي » ، «ساماندهي و بهسازي نيروي انساني» ، « بودجه ريزي عملياتي » و «توسعه مشاركت ها» را مبناي اقدامات خود قرار داد كه با تلاش همه فرهنگيان كشور دستاوردهاي خوبي هم  به دست آورده است  و بايد در يك سال باقي مانده از دولت يازدهم با مرور عملكرد هايمان، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تاكيد كنيم تا تهديدها به فرصت تبديل شود.

عضو كابينه تدبير و اميد شرايط كار در آموزش وپرورش شهر تهران را در مقايسه با ديگر استان ها « ويژه» خواند و افزود: تركيب متناقض جمعيتي و جنسيتي  دانش آموز و معلم و چالش هاي فضاي فرسوده آموزشي سبب شده تا آموزش و پرورش شهر تهران  به يكي از پر مسئله ترين ادارات تبديل شود اما آموزش و پرورش با وجود مديران سخت كوش و معلمان فرهيخته توانسته است اين چالش ها را به خوبي مديريت كند به طوري كه در اين سه سال آموزش و پرورش با كمترين مشكل يا مسئله اداره شده است.

فاني تغيير و تحولات مديريتي را «انتقال مسئوليت» خواند و گفت : انتخاب افراد در بخش هاي مختلف مديريتي  آموزش و پرورش يك نوع انتقال مسئوليت است و در اين دولت مديريت آموزش و پرورش برعهده خود فرهنگيان قرار دارد كه در اين سه سال با همدلي و همزباني فرهنگيان كشور،  آموزش و پرورش توانسته است به توفيقات زيادي دست پيدا كند.

عضو كابينه تدبير و اميد وضعيت آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران را «خاص» عنوان كرد و افزود : مهاجرت پذير بودن دانش‌آموزان ، پراكندگي جغرافيايي مناطق، جابجايي دانش آموزان و معلمان به شهر تهران و به دنبال آن عدم پيش بيني نيروي انساني لازم از چالش هاي آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران است كه مديركل  سابق آن در طول سه سال فعاليت  ،‌در اين سمت ، توانست  با تدوين برنامه اي استراتژيك به حل برخي از مشكلات شهرستان هاي  تهران فائق آيد.

وي استقرار پايه دهم متوسطه  و هدايت تحصيلي  در پايه نهم را دو چالش بزرگ آموزش و پرورش در شروع سال تحصيلي  جديد برشمرد و گفت : حاكميت اخلاق در روابط انساني كليد اصلي اداره آموزش و پرورش كشور است  و مديران و معلمان بايد تلاش كنند تا اولياي دانش آموزان در هنگام ثبت نام و همچنين استفاده  از خدمات آموزشي مدرسه ،  رضايت كامل داشته باشند.

گفتني است؛ در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از زحمات اسفنديار چهاربند مديركل سابق آموزش و پرورش شهر تهران، عليرضا كمرئي به عنوان مديركل جديد آموزش وپرورش شهر تهران انتخاب شد.

 

آموزش وپرورش با حمايت فرهنگيان «تهديدها» را به «فرصت ها » تبديل كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز علي اصغر فاني در مراسم  معارفه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران كه در سالن كنفرانس اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، با اشاره به چالش هاي پيش‌روي آموزش و پرورش در آغاز به كار دولت يازدهم ، اظهار كرد : با همت مديران ، معلمان و حمايت هاي دولت در اين سه سال توانستيم بخش بزرگي از مشكلات را حل كنيم .

وي با بيان اين كه « شتاب زدگي در امور» و « فرهنگ امنيتي» جاي خود را به «خرد جمعي» ، «كار تيمي» و «روابط انساني و اخلاق» داده است ، تصريح كرد : آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اسناد بالادستي ، 5 سياست «ارتقاي مديريت آموزشگاهي» ، «تمركززدايي » ، «ساماندهي و بهسازي نيروي انساني» ، « بودجه ريزي عملياتي » و «توسعه مشاركت ها» را مبناي اقدامات خود قرار داد كه با تلاش همه فرهنگيان كشور دستاوردهاي خوبي هم  به دست آورده است  و بايد در يك سال باقي مانده از دولت يازدهم با مرور عملكرد هايمان، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تاكيد كنيم تا تهديدها به فرصت تبديل شود.

عضو كابينه تدبير و اميد شرايط كار در آموزش وپرورش شهر تهران را در مقايسه با ديگر استان ها « ويژه» خواند و افزود: تركيب متناقض جمعيتي و جنسيتي  دانش آموز و معلم و چالش هاي فضاي فرسوده آموزشي سبب شده تا آموزش و پرورش شهر تهران  به يكي از پر مسئله ترين ادارات تبديل شود اما آموزش و پرورش با وجود مديران سخت كوش و معلمان فرهيخته توانسته است اين چالش ها را به خوبي مديريت كند به طوري كه در اين سه سال آموزش و پرورش با كمترين مشكل يا مسئله اداره شده است.

فاني تغيير و تحولات مديريتي را «انتقال مسئوليت» خواند و گفت : انتخاب افراد در بخش هاي مختلف مديريتي  آموزش و پرورش يك نوع انتقال مسئوليت است و در اين دولت مديريت آموزش و پرورش برعهده خود فرهنگيان قرار دارد كه در اين سه سال با همدلي و همزباني فرهنگيان كشور،  آموزش و پرورش توانسته است به توفيقات زيادي دست پيدا كند.

عضو كابينه تدبير و اميد وضعيت آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران را «خاص» عنوان كرد و افزود : مهاجرت پذير بودن دانش‌آموزان ، پراكندگي جغرافيايي مناطق، جابجايي دانش آموزان و معلمان به شهر تهران و به دنبال آن عدم پيش بيني نيروي انساني لازم از چالش هاي آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران است كه مديركل  سابق آن در طول سه سال فعاليت  ،‌در اين سمت ، توانست  با تدوين برنامه اي استراتژيك به حل برخي از مشكلات شهرستان هاي  تهران فائق آيد.

وي استقرار پايه دهم متوسطه  و هدايت تحصيلي  در پايه نهم را دو چالش بزرگ آموزش و پرورش در شروع سال تحصيلي  جديد برشمرد و گفت : حاكميت اخلاق در روابط انساني كليد اصلي اداره آموزش و پرورش كشور است  و مديران و معلمان بايد تلاش كنند تا اولياي دانش آموزان در هنگام ثبت نام و همچنين استفاده  از خدمات آموزشي مدرسه ،  رضايت كامل داشته باشند.

گفتني است؛ در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از زحمات اسفنديار چهاربند مديركل سابق آموزش و پرورش شهر تهران، عليرضا كمرئي به عنوان مديركل جديد آموزش وپرورش شهر تهران انتخاب شد.

 

آموزش وپرورش با حمايت فرهنگيان «تهديدها» را به «فرصت ها » تبديل كرده است

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author