آماده سازي 285 پايگاه اوقات فراغت دانش آموزي در استان

آماده سازي 285 پايگاه اوقات فراغت دانش آموزي در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، علی کرمپور در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد: سال گذشته 25 هزار و 40 دانش آموز از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت استفاده کردند و پیش بینی می شود این آماردر تابستان سال جاری بین 5 تا 6 درصد افزایش داشته باشد و به رقم 27 هزار دانش آموز برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته 259 پایگاه تابستانی برای دانش آموزان استان دایر شد، تصرريح كرد: امسال بر اساس پیش بینی ها تعداد این مکان ها به 285 پایگاه افزایش می یابد.

وي خاطرنشان كرد: 5 هزار و 206 دانش آموز در تابستان سال گذشته از اردوهای دانش آموزی استفاده کردند و پیش بینی می شود امسال تعداد 7 هزار و684 دانش آموز از این اردوها استفاده کنند.

 

آماده سازي 285 پايگاه اوقات فراغت دانش آموزي در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، علی کرمپور در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد: سال گذشته 25 هزار و 40 دانش آموز از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت استفاده کردند و پیش بینی می شود این آماردر تابستان سال جاری بین 5 تا 6 درصد افزایش داشته باشد و به رقم 27 هزار دانش آموز برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته 259 پایگاه تابستانی برای دانش آموزان استان دایر شد، تصرريح كرد: امسال بر اساس پیش بینی ها تعداد این مکان ها به 285 پایگاه افزایش می یابد.

وي خاطرنشان كرد: 5 هزار و 206 دانش آموز در تابستان سال گذشته از اردوهای دانش آموزی استفاده کردند و پیش بینی می شود امسال تعداد 7 هزار و684 دانش آموز از این اردوها استفاده کنند.

 

آماده سازي 285 پايگاه اوقات فراغت دانش آموزي در استان

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author