آغاز حمله سعودی – اماراتی به حماس پس از تشکر از ایران

آغاز حمله سعودی – اماراتی به حماس پس از تشکر از ایران
قدردانی یک عضو ارشد حماس از حمایت‌های بی‌دریغ ایران از مقاومت فسلطین، واکنش تند برخی عربستانی‌ها و اماراتی‌ها را در پی داشت.

آغاز حمله سعودی – اماراتی به حماس پس از تشکر از ایران

قدردانی یک عضو ارشد حماس از حمایت‌های بی‌دریغ ایران از مقاومت فسلطین، واکنش تند برخی عربستانی‌ها و اماراتی‌ها را در پی داشت.
آغاز حمله سعودی – اماراتی به حماس پس از تشکر از ایران

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author