آغاز جشن شكوفه هاي براي 42 هزار و 700 دانش آموز كلاس اولي استان

آغاز جشن شكوفه هاي براي 42 هزار و 700 دانش آموز كلاس اولي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز خسرو ساكي در مراسم جشن شكوفه ها و غنچه ها كه با حضور وزير آموزش وپرورش در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا«س» در حال برگزاري است، با بيان اينكه نرخ رشد دانش آموزان پايه اول كشور 1 و 8 دهم درصد است، اظهاركرد: اين درحالي است كه نرخ رشد براي دانش آموزان پايه اول استان البرز 3و4 صدم درصد مي باشد كه بسيار بالاتر از ميانگين كشوري است.

مديركل آموزش وپرورش استان البرز با بيان اينكه ارتقاي كيفيت آموزشي از برنامه هاي دولت تدبير و اميد در آموزش وپرورش است، تصريح كرد: تمهيد مقدمات لازم براي آموزش وپرورش با مساعدت و حمايت مسئولان ملي و استاني فراهم شده است.

آغاز جشن شكوفه هاي براي 42 هزار و 700 دانش آموز كلاس اولي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز خسرو ساكي در مراسم جشن شكوفه ها و غنچه ها كه با حضور وزير آموزش وپرورش در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا«س» در حال برگزاري است، با بيان اينكه نرخ رشد دانش آموزان پايه اول كشور 1 و 8 دهم درصد است، اظهاركرد: اين درحالي است كه نرخ رشد براي دانش آموزان پايه اول استان البرز 3و4 صدم درصد مي باشد كه بسيار بالاتر از ميانگين كشوري است.

مديركل آموزش وپرورش استان البرز با بيان اينكه ارتقاي كيفيت آموزشي از برنامه هاي دولت تدبير و اميد در آموزش وپرورش است، تصريح كرد: تمهيد مقدمات لازم براي آموزش وپرورش با مساعدت و حمايت مسئولان ملي و استاني فراهم شده است.

آغاز جشن شكوفه هاي براي 42 هزار و 700 دانش آموز كلاس اولي استان

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author