آغاز به کار 11 پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان قم از 25 خرداد

آغاز به کار 11 پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان قم از 25 خرداد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم ،حمیدرضا شیخ الاسلام در جلسه هماهنگی ستاد سنجش استان گفت : این پایگاه ها از 25 خردادماه به مدت دو ماه به نوآموزان بدو ورود به دبستان خدمات سلامت را ارائه خواهند نمود.

شیخ الاسلام افزود: دراین پایگاه ها غربالگری اولیه در بخش سلامت عمومی شامل بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، آمادگی تحصیلی و مراقبتهای بهداشتی انجام می شود. چنانچه نو آموزان در زمینه های فوق مشکوک به مشکل تشخیص داده شوند جهت ارزیابی دقیق تر به پایگاه تخصصی ارجاع داده خواهند شد.

شیخ الاسلام گفت: سال 95 کلیه فرآیندهای مربوط به سنجش اعم از سنجش نوآموزان جهت ارزیابی مجدد و همچنین متقاضیان جهش در مقطع ابتدایی تحصیلی بصورت سامانه ای انجام خواهد پذیرفت که این امر علاوه بر دسترسی به اطلاعات جامع آموزشی ، بهداشتی و خانوادگی دانش آموزان از اتلاف وقت و انرژی والدین و مسئولین آموزش و پرورش خواهد کاست.

وی  افزود :والدین می توانند با در دست داشتن شناسنامه خود و نوآموز و یک قطعه عکس برای ثبت اطلاعات و نوبت گیری به مدارس مراجعه نمایند . پس از این مرحله در روز و ساعت مقرر به پایگاه اولیه مراجعه نمایند.

آغاز به کار 11 پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان قم از 25 خرداد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم ،حمیدرضا شیخ الاسلام در جلسه هماهنگی ستاد سنجش استان گفت : این پایگاه ها از 25 خردادماه به مدت دو ماه به نوآموزان بدو ورود به دبستان خدمات سلامت را ارائه خواهند نمود.

شیخ الاسلام افزود: دراین پایگاه ها غربالگری اولیه در بخش سلامت عمومی شامل بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، آمادگی تحصیلی و مراقبتهای بهداشتی انجام می شود. چنانچه نو آموزان در زمینه های فوق مشکوک به مشکل تشخیص داده شوند جهت ارزیابی دقیق تر به پایگاه تخصصی ارجاع داده خواهند شد.

شیخ الاسلام گفت: سال 95 کلیه فرآیندهای مربوط به سنجش اعم از سنجش نوآموزان جهت ارزیابی مجدد و همچنین متقاضیان جهش در مقطع ابتدایی تحصیلی بصورت سامانه ای انجام خواهد پذیرفت که این امر علاوه بر دسترسی به اطلاعات جامع آموزشی ، بهداشتی و خانوادگی دانش آموزان از اتلاف وقت و انرژی والدین و مسئولین آموزش و پرورش خواهد کاست.

وی  افزود :والدین می توانند با در دست داشتن شناسنامه خود و نوآموز و یک قطعه عکس برای ثبت اطلاعات و نوبت گیری به مدارس مراجعه نمایند . پس از این مرحله در روز و ساعت مقرر به پایگاه اولیه مراجعه نمایند.

آغاز به کار 11 پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان قم از 25 خرداد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author