آغاز به کارجشنواره راهبردهای یاددهی ویادگیری در تبریز

آغاز به کارجشنواره راهبردهای یاددهی ویادگیری در تبریز

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان در آیین افتتاحیه جشنواره راهبردهای یاددهی یادگیری در تبریز با بیان اینکه در رویکرد جدید آموزشی تنها بحث تئوریک نیست، افزود: رویکرد ما بر اساس حوزه یادگیری تفکر و حکمت است و به دنبال خلاقیت و ابداع هستیم.

محمدیان گفت: ما باید با تکیه بر سند تحول بنیادین و نهادینه کردن پژوهش توسط معلمان در مدارس تولید فرهنگ نماییم.

وی با اشاره به اینکه روند حرکت آموزش و پرورش کشور خوشایند نیست،تاکید کرد: ما باید با تکیه بر سند تحول بنیادین و نهادینه کردن پژوهش توسط معلمان در مدارس تولید فرهنگ نماییم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش تدوین و اجرای سند تحول بنیادین را گامی بسیار موثر در تولید فرهنگ دانست و افزود:مناسب ترین حرکت در این حوزه تغییر محتوای درسی و تربیت معلمان بود.

محمدیان تصریح کرد: پژوهش و ايجاد فضاي نقد و پرسش گري  در بين  دانش آموزان  نهادينه شده است كه اين از اقدامات  مطلوب آموزش وپرورش  مي باشد و امید واریم همچنان تقویت شود.

گفتنی است این جشنواره به مدت دو روز وبا برگزاری کارگاه های آموزشی در تبریز برگزار می شود.

آغاز به کارجشنواره راهبردهای یاددهی ویادگیری در تبریز

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان در آیین افتتاحیه جشنواره راهبردهای یاددهی یادگیری در تبریز با بیان اینکه در رویکرد جدید آموزشی تنها بحث تئوریک نیست، افزود: رویکرد ما بر اساس حوزه یادگیری تفکر و حکمت است و به دنبال خلاقیت و ابداع هستیم.

محمدیان گفت: ما باید با تکیه بر سند تحول بنیادین و نهادینه کردن پژوهش توسط معلمان در مدارس تولید فرهنگ نماییم.

وی با اشاره به اینکه روند حرکت آموزش و پرورش کشور خوشایند نیست،تاکید کرد: ما باید با تکیه بر سند تحول بنیادین و نهادینه کردن پژوهش توسط معلمان در مدارس تولید فرهنگ نماییم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش تدوین و اجرای سند تحول بنیادین را گامی بسیار موثر در تولید فرهنگ دانست و افزود:مناسب ترین حرکت در این حوزه تغییر محتوای درسی و تربیت معلمان بود.

محمدیان تصریح کرد: پژوهش و ايجاد فضاي نقد و پرسش گري  در بين  دانش آموزان  نهادينه شده است كه اين از اقدامات  مطلوب آموزش وپرورش  مي باشد و امید واریم همچنان تقویت شود.

گفتنی است این جشنواره به مدت دو روز وبا برگزاری کارگاه های آموزشی در تبریز برگزار می شود.

آغاز به کارجشنواره راهبردهای یاددهی ویادگیری در تبریز

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author