آغاز احداث دوآموزشگاه اهدایی دولت تدبیر وامید برای دانش آموزان چالدران

آغاز احداث دوآموزشگاه اهدایی دولت تدبیر وامید برای دانش آموزان چالدران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، درسفر دولت تدبیر وامید به استان آذربایجان غربی وسفر وزیر آموزش وپرورش به عنوان نماینده ویژه دولت تدبیر وامید به شهرستان چالدران، نسبت به احداث 2آموزشگاه 6کلاسه برای دانش آموزان این منطقه محروم قول مساعد داد که ازهمان ابتدا مراحل احداث دردستور کار اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان  قرار گرفت .

آغاز احداث دوآموزشگاه اهدایی دولت تدبیر وامید برای دانش آموزان چالدران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، درسفر دولت تدبیر وامید به استان آذربایجان غربی وسفر وزیر آموزش وپرورش به عنوان نماینده ویژه دولت تدبیر وامید به شهرستان چالدران، نسبت به احداث 2آموزشگاه 6کلاسه برای دانش آموزان این منطقه محروم قول مساعد داد که ازهمان ابتدا مراحل احداث دردستور کار اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان  قرار گرفت .

آغاز احداث دوآموزشگاه اهدایی دولت تدبیر وامید برای دانش آموزان چالدران

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author