آغاز آموزش ۱۶۰ راهبر آموزشی در استان

آغاز آموزش ۱۶۰ راهبر آموزشی در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان فارس،حمید رضا آذری در کارگاه آموزشی  راهبران  آموزشی آموزش ابتدایی استان گفت:کنترل فرایند آموزشی و تربیتی دانش آموزان وظیفه راهبران آموزشی است  و باید از انحراف روند آموزش و پرورش  جلو گیری کنند.

آذری گفت: فرایند آموزشی باید در مدرسه کنترل شود تا فرصت مناسب برای اصلاح مسیر یادگیری  دانش آموزان از دست نرود .

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: داشتن انگیزه لازم  ، آمادگی حرفه ای و توانایی انتقال دوستانه مشکلات  تخصصی معلمان  ، لازمه تاثیر گذاری راهبران آموزشی است .

آذری افزود: معلمان تشنه یادگیری هستند و باید برای ارتقاي دانش فرهنگیان  تلاش کرد تا به فرایند تعلیم و تربیت کمک شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تاکید بر توجه بیشتر به امر آموزش دانش آموزان مناطق محروم روستاها  و شهرستان های مختلف استان گفت:راهبران آموزشی می توانند  با بهره گیری از ابزار مناسب ،انگیزه لازم برای تلاش بیشتر همکاران فرهنگی در کلاس درس را ایجاد نمایند .

آذري افزود: همواره در اجرای طرح های مختلف پیشرو بوده و طرح راهبران آموزشی نیز در  فارس با قدرت در حال اجرا می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: در مرحله اول  اجرای این طرح در استان، 3 برابر ظرفیت مورد نیاز و به تعداد 560  نفر از آموزگاران  از سراسر استان برای حضور در  مرحله  آزمون کتبی دعوت شدند .

وی افزود: در مرحله دوم و در  آزمون کتبی نیز  تعداد 380 نفر موفق به حضور در مرحله بعد شدند که در این مرحله نیز با برگزاری مصاحبه تخصصی تعداد 160 تن از فرهنگیان سراسر فارس ،به عنوان راهبران آموزشی استان شناسایی و معرفی شدند.

آذري گفت: در مرحله پایانی این طرح نیز که هم اکنون در حال برگزاری است ، افراد منتخب  با حضور در دوره آموزشی 2 روزه ، آموزش های لازم برای هدایت روند تربیت دانش آموزان ابتدایی  را فرا می گیرند.

وي تاکید کرد: راهبران آموزشی شرکت کننده در این دوره ،پس از پایان آموزش  به عنوان راهبران آموزشی فرایند آموزش و پرورش دانش آموزان مقطع ابتدایی را رصد می نمایند. 

آغاز آموزش ۱۶۰ راهبر آموزشی در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان فارس،حمید رضا آذری در کارگاه آموزشی  راهبران  آموزشی آموزش ابتدایی استان گفت:کنترل فرایند آموزشی و تربیتی دانش آموزان وظیفه راهبران آموزشی است  و باید از انحراف روند آموزش و پرورش  جلو گیری کنند.

آذری گفت: فرایند آموزشی باید در مدرسه کنترل شود تا فرصت مناسب برای اصلاح مسیر یادگیری  دانش آموزان از دست نرود .

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: داشتن انگیزه لازم  ، آمادگی حرفه ای و توانایی انتقال دوستانه مشکلات  تخصصی معلمان  ، لازمه تاثیر گذاری راهبران آموزشی است .

آذری افزود: معلمان تشنه یادگیری هستند و باید برای ارتقاي دانش فرهنگیان  تلاش کرد تا به فرایند تعلیم و تربیت کمک شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تاکید بر توجه بیشتر به امر آموزش دانش آموزان مناطق محروم روستاها  و شهرستان های مختلف استان گفت:راهبران آموزشی می توانند  با بهره گیری از ابزار مناسب ،انگیزه لازم برای تلاش بیشتر همکاران فرهنگی در کلاس درس را ایجاد نمایند .

آذري افزود: همواره در اجرای طرح های مختلف پیشرو بوده و طرح راهبران آموزشی نیز در  فارس با قدرت در حال اجرا می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: در مرحله اول  اجرای این طرح در استان، 3 برابر ظرفیت مورد نیاز و به تعداد 560  نفر از آموزگاران  از سراسر استان برای حضور در  مرحله  آزمون کتبی دعوت شدند .

وی افزود: در مرحله دوم و در  آزمون کتبی نیز  تعداد 380 نفر موفق به حضور در مرحله بعد شدند که در این مرحله نیز با برگزاری مصاحبه تخصصی تعداد 160 تن از فرهنگیان سراسر فارس ،به عنوان راهبران آموزشی استان شناسایی و معرفی شدند.

آذري گفت: در مرحله پایانی این طرح نیز که هم اکنون در حال برگزاری است ، افراد منتخب  با حضور در دوره آموزشی 2 روزه ، آموزش های لازم برای هدایت روند تربیت دانش آموزان ابتدایی  را فرا می گیرند.

وي تاکید کرد: راهبران آموزشی شرکت کننده در این دوره ،پس از پایان آموزش  به عنوان راهبران آموزشی فرایند آموزش و پرورش دانش آموزان مقطع ابتدایی را رصد می نمایند. 

آغاز آموزش ۱۶۰ راهبر آموزشی در استان

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author