آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است

آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است
رسانه آمریکایی نوشته توافق 25 میلیارد دلاری شرکت آمریکایی بوئینگ با شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران بر بنیان‌هایی لرزان استوار شده است.

آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است

رسانه آمریکایی نوشته توافق 25 میلیارد دلاری شرکت آمریکایی بوئینگ با شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران بر بنیان‌هایی لرزان استوار شده است.
آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author