94هزار مدرسه در کشور انجمن اولیا و مربیان دارند

94هزار مدرسه در کشور انجمن اولیا و مربیان دارند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان زنجان،علی اصغر احمدی در حاشیه همایش استانی گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در زنجان گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، تشکیل انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس کشور دارای شرایطی است که یکی از این موارد تعداد دانش آموزان آن مدرسه به شمار می آید.

وی افزود: بسیاری از آموزشگاه ها دارای تعداد انگشت شماری از دانش آموزان هستند که این مدارس شرایط لازم برای راه اندازی این انجمن را ندارند.

احمدی اظهار کرد: سال های بسیاری است که دست اندرکاران و روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت به شکل های مختلفی به مسائل مربوط به تربیت می پردازند و آن را به جامعه هدف منتقل می کنند.

مشاور وزیر در امور خانواده و انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: 270 عنوان کتب و سی دی های بسیاری در حوزه خانواده در زمینه تعلیم و تربیت، برای انجمن اولیا و مربیان وجود دارد و علاوه بر آن مجله ماهانه پیوند نیز در این خصوص منتشر می شود.

احمدی اظهارکرد: در هر زمینه ای که کمبودی در حوزه تعلیم و تربیت انجمن اولیا و مربیان احساس شود، کتاب تالیف شده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید تربیت انسان ها ساده تلقی شود، یادآورشد: تربیت پیچیدگی دارد که باید اولیا آن را بیاموزند و تا یاد نگرفته اند، نباید اقدام به کاری کنند.

94هزار مدرسه در کشور انجمن اولیا و مربیان دارند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان زنجان،علی اصغر احمدی در حاشیه همایش استانی گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در زنجان گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، تشکیل انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس کشور دارای شرایطی است که یکی از این موارد تعداد دانش آموزان آن مدرسه به شمار می آید.

وی افزود: بسیاری از آموزشگاه ها دارای تعداد انگشت شماری از دانش آموزان هستند که این مدارس شرایط لازم برای راه اندازی این انجمن را ندارند.

احمدی اظهار کرد: سال های بسیاری است که دست اندرکاران و روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت به شکل های مختلفی به مسائل مربوط به تربیت می پردازند و آن را به جامعه هدف منتقل می کنند.

مشاور وزیر در امور خانواده و انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: 270 عنوان کتب و سی دی های بسیاری در حوزه خانواده در زمینه تعلیم و تربیت، برای انجمن اولیا و مربیان وجود دارد و علاوه بر آن مجله ماهانه پیوند نیز در این خصوص منتشر می شود.

احمدی اظهارکرد: در هر زمینه ای که کمبودی در حوزه تعلیم و تربیت انجمن اولیا و مربیان احساس شود، کتاب تالیف شده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید تربیت انسان ها ساده تلقی شود، یادآورشد: تربیت پیچیدگی دارد که باید اولیا آن را بیاموزند و تا یاد نگرفته اند، نباید اقدام به کاری کنند.

94هزار مدرسه در کشور انجمن اولیا و مربیان دارند

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author