16هزار دانش آموز استان کرمان به اردوی راهیان نور، اعزام می شوند

16هزار دانش آموز استان کرمان به اردوی راهیان نور، اعزام می شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی خاطر نشان کرد: رمز پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس تاسی از رفتار، کردار و اندیشه های امام حسین (ع) و یارانش بود.

وی با بیان اینکه اردوی راهیان نور؛ بازخوانی و تقویت فرهنگ حماسه و ایثار گری است، خاطر نشان کرد: این اردو زمینه ساز  آشنایی و ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به ارزش ها و آرمان های والای شهیدان و جانبازان دوران دفاع مقدس است.

محسن بیگی از اردو های دانش آموزی به عنوان تمرینی برای زندگی کردن نام برد و اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور  مهارت آموزی و مسائل اجتماعی  نیز به دانش آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه دفاع فرهنگی در هر زمان و مکانی در کشور ضروری است، بر نهادینه کردن فرهنگ دفاع در اردو های راهیان نور دانش آموزی تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در مرحله اول اردوی راهیان نور از 24 مهر تا 28 آبان ماه سال جاری دانش آموزان دختر و پسر دوم و سوم متوسطه دوره دوم به مناطق جنگی با هماهنگی سپاه ثارالله استان اعزام می شوند.

محسن بیگی با بيان اينكه مرحله دوم اعزام دانش آموزان به  اردوهای راهیان نور از 25 دیماه آغاز خواهد شد، گفت: بیش از 14 هزار دانش آموز دختر و پسر استان کرمان در سال تحصیلی گذشته به اردو های راهیان نور اعزام شدند.

16هزار دانش آموز استان کرمان به اردوی راهیان نور، اعزام می شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی خاطر نشان کرد: رمز پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس تاسی از رفتار، کردار و اندیشه های امام حسین (ع) و یارانش بود.

وی با بیان اینکه اردوی راهیان نور؛ بازخوانی و تقویت فرهنگ حماسه و ایثار گری است، خاطر نشان کرد: این اردو زمینه ساز  آشنایی و ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به ارزش ها و آرمان های والای شهیدان و جانبازان دوران دفاع مقدس است.

محسن بیگی از اردو های دانش آموزی به عنوان تمرینی برای زندگی کردن نام برد و اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور  مهارت آموزی و مسائل اجتماعی  نیز به دانش آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه دفاع فرهنگی در هر زمان و مکانی در کشور ضروری است، بر نهادینه کردن فرهنگ دفاع در اردو های راهیان نور دانش آموزی تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در مرحله اول اردوی راهیان نور از 24 مهر تا 28 آبان ماه سال جاری دانش آموزان دختر و پسر دوم و سوم متوسطه دوره دوم به مناطق جنگی با هماهنگی سپاه ثارالله استان اعزام می شوند.

محسن بیگی با بيان اينكه مرحله دوم اعزام دانش آموزان به  اردوهای راهیان نور از 25 دیماه آغاز خواهد شد، گفت: بیش از 14 هزار دانش آموز دختر و پسر استان کرمان در سال تحصیلی گذشته به اردو های راهیان نور اعزام شدند.

16هزار دانش آموز استان کرمان به اردوی راهیان نور، اعزام می شوند

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author