کلنگ احداث دبستان ابتدایی درمنطقه محروم هلیلان به زمين زده شد

کلنگ احداث دبستان ابتدایی درمنطقه محروم هلیلان به زمين زده شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام ، این واحد آموزشی در زمینی به مساحت 224 متر مربع و همچنین 812 متر محوطه سازی و 155 متر دیوار کشی در روستای پله کبود از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول ساخته می شود.

بر اين اساس؛ اعتبار این طرح چهار میلیارد ریال است که توسط بنیاد برکت و در راستای محرومیت زدایی و ساخت فضاهای آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه می شود

کلنگ احداث دبستان ابتدایی درمنطقه محروم هلیلان به زمين زده شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام ، این واحد آموزشی در زمینی به مساحت 224 متر مربع و همچنین 812 متر محوطه سازی و 155 متر دیوار کشی در روستای پله کبود از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول ساخته می شود.

بر اين اساس؛ اعتبار این طرح چهار میلیارد ریال است که توسط بنیاد برکت و در راستای محرومیت زدایی و ساخت فضاهای آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه می شود

کلنگ احداث دبستان ابتدایی درمنطقه محروم هلیلان به زمين زده شد

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author