کسب مدال های رنگارنگ مسابقات شنای کشور توسط دانش آموزان استان

کسب مدال های رنگارنگ مسابقات شنای کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی اظهاركرد: دانش آموز« سید یوسف مهدی» در ماده 50 متر قورباغه مدال طلا، مدال نقره 100 متر قورباغه و مدال برنز «4 در50 متر» مختلط تیمی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب مدال برنز ماده های 100 متر قورباغه و «4 در50 متر» مختلط تیمی توسط دانش آموز« کوشیار دیو سالار» خبر داد.

وي خاطرنشان كرد: دانش آموزان « امیر مهدی رضایی» و «آریا شریفی» نیز گردن آویز برنز ماده «4 در50 متر» مختلط تیمی را نیز کسب کردند.

محسن بیگی  افزود: دانش آموزان عضو تیم شنای دانش آموزی استان با کسب «یک مدال طلا»، »یک نقره» و « برنز تیمی ماده 4 در50 متر » در سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر سراسر کشور خوش درخشیدند.

گفتي است؛ مسابقات شنای دانش آموزان کشوردر دوره های تحصیلی ابتدایی در رده های سنی زیر 10 سال ، 10 ،  11 و 12 سال و متوسطه اول رده های سنی 13 و 14  سال در اصفهان برگزار شد.

کسب مدال های رنگارنگ مسابقات شنای کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی اظهاركرد: دانش آموز« سید یوسف مهدی» در ماده 50 متر قورباغه مدال طلا، مدال نقره 100 متر قورباغه و مدال برنز «4 در50 متر» مختلط تیمی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب مدال برنز ماده های 100 متر قورباغه و «4 در50 متر» مختلط تیمی توسط دانش آموز« کوشیار دیو سالار» خبر داد.

وي خاطرنشان كرد: دانش آموزان « امیر مهدی رضایی» و «آریا شریفی» نیز گردن آویز برنز ماده «4 در50 متر» مختلط تیمی را نیز کسب کردند.

محسن بیگی  افزود: دانش آموزان عضو تیم شنای دانش آموزی استان با کسب «یک مدال طلا»، »یک نقره» و « برنز تیمی ماده 4 در50 متر » در سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر سراسر کشور خوش درخشیدند.

گفتي است؛ مسابقات شنای دانش آموزان کشوردر دوره های تحصیلی ابتدایی در رده های سنی زیر 10 سال ، 10 ،  11 و 12 سال و متوسطه اول رده های سنی 13 و 14  سال در اصفهان برگزار شد.

کسب مدال های رنگارنگ مسابقات شنای کشور توسط دانش آموزان استان

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author