پوشش تحصیلی بیش از99درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان

پوشش تحصیلی بیش از99درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان استان چهار محال وبختیاری بهروز امیدی  اظهار کرد: مهمترین رسالت دوره آموزش ابتدایی در کشور پوشش تحصیلی 100درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی است که براساس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش 99.8درصد دانش آموزان ابتدایی استان زیر پوشش تحصیل هستند.

امیدی از آموزش بیش از 12هزار نوآموز در مقطع پیش دبستانی  در استان خبر داد افزود: از این تعداد 10هزار و 874نوآموز 5تا 6 سال در پیش دبستانی جذب شد که از این تعداد یکهزار و 142نوآموز در مناطق محروم به صورت رایگان و حمایت دولتی زیرپوشش آموزش پیش دبستانی درآمدند

مدیر کل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری تصریح کرد: میانگین پوشش تحصیل مقطع ابتدایی کشور 98.6درصد است که استان 1.2از میانگین کشوری بالاتراست.

وی جذب خالص پایه اول ابتدایی استان را 99.28صدم عنوان کرد و افزود: میانگین کشور 97.87صدم است و استان چهارمحال وبختیاری نزدیک به 1.5درصد از میانگین کشور بالاتر است

پوشش تحصیلی بیش از99درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان استان چهار محال وبختیاری بهروز امیدی  اظهار کرد: مهمترین رسالت دوره آموزش ابتدایی در کشور پوشش تحصیلی 100درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی است که براساس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش 99.8درصد دانش آموزان ابتدایی استان زیر پوشش تحصیل هستند.

امیدی از آموزش بیش از 12هزار نوآموز در مقطع پیش دبستانی  در استان خبر داد افزود: از این تعداد 10هزار و 874نوآموز 5تا 6 سال در پیش دبستانی جذب شد که از این تعداد یکهزار و 142نوآموز در مناطق محروم به صورت رایگان و حمایت دولتی زیرپوشش آموزش پیش دبستانی درآمدند

مدیر کل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری تصریح کرد: میانگین پوشش تحصیل مقطع ابتدایی کشور 98.6درصد است که استان 1.2از میانگین کشوری بالاتراست.

وی جذب خالص پایه اول ابتدایی استان را 99.28صدم عنوان کرد و افزود: میانگین کشور 97.87صدم است و استان چهارمحال وبختیاری نزدیک به 1.5درصد از میانگین کشور بالاتر است

پوشش تحصیلی بیش از99درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان

دانلود یوتیوب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author