پذیرش و اسکان 80 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی استان

پذیرش و اسکان 80 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت ستادهای اسکان استان، تاکنون 53  هزار و 532 نفر میهمان در قالب 13 هزار و 363 خانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان پذیرش و اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: تعداد 17 مرکز پذیرش به منظور خدمت رسانی به میهمانان فرهنگی در ایام تابستان در سطح استان پیش بینی شده است.

پذیرش و اسکان 80 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت ستادهای اسکان استان، تاکنون 53  هزار و 532 نفر میهمان در قالب 13 هزار و 363 خانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان پذیرش و اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: تعداد 17 مرکز پذیرش به منظور خدمت رسانی به میهمانان فرهنگی در ایام تابستان در سطح استان پیش بینی شده است.

پذیرش و اسکان 80 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی استان

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author