همكاري بیش از 50 درصد دانش آموزان استان با پلیس راهور

همكاري بیش از 50 درصد دانش آموزان استان با پلیس راهور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، علیرضا کاظمی در همایش همیاران پلیس، راهوران محله،  فرهنگ یاران ترافیک و نمونه های ترافیکی استان اظهار کرد: آسودگی دانش آموزان در کلاس درس، توسعه در کشور و گردش منظم چرخ اقتصاد مدیون فعالیت ها و تلاش های تلاشگران نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: امروز در جامعه ما پلیس یک نهاد صرفا امنیتی نبوده و نهادی فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و پلیس  کشور در عرصه امنیت بیشترین برنامه های خود را صرف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش قوانین صحیح  و توسعه فرهنگ اجتماعی برای رعایت قوانین می کند.

کاظمی با بیان این که اعتماد عمومی به نیروهای نظامی در سطح بالایی قرار دارد گفت: اکثر دانش آموزان استان گرایش بالایی به فعالیت در نیروی انتظامی به عنوان یک شغل دارند و پلیس را به عنوان نمادهای محبت و مهربانی در سطح جامعه می شناسند.

وی این مهم را یک سرمایه بزرگ اجتماعی قلمداد کرد و افزود: اداره کل آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که امر آموزش و تربیت آینده سازان جامعه را بر عهده دارد در راستای ارتقاء سطح اعتماد و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان تلاش می کند.

وی عنوان کرد: از مجموع یک میلیون و 200 هزار دانش آموز استان بیش از 50 درصد با مجموعه پلیس راهور  ارتباط نزدیکی دارند و این نشان از تلاش بی وقفه نیروی انتظامی برای ارتقاء فرهنگ ترافیک و نقش های متفاوتی است که در این قالب به دانش آموزان محول می گردد.

کاظمی با بیان این که اداره کل آموزش و پرورش در دو معاونت پرورشی و تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید نهایت تلاش خود را برای بالا بردن سطح اعتماد و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان به انجام می رساند عنوان کرد: هم اکنون 300 هزار دانش آموز ابتدایی و پنج هزار همکار فرهنگی در حوزه فرهنگ سازی ترافیک و حمل و نقل فعالیت می کنند.

وي افزود: آموزش و پرورش به عنوان تاثیر گذارترین حلقه در فرهنگ سازی جامعه و فصل مشترک بین دولت و ملت از تمام برنامه ها و طرح هایی که در ارتباط با فرهنگ سازی قوانین و ضوابط راهنمایی و رانندگی باشد حمایت و استقبال می کند.

كاظمي با اشاره به طرح جدید آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد شهرک آموزشی ترافیک برای دانش آموزان در استان از اجرایی شدن این طرح در سال جاری خبر داد و اظهار كرد: معتقدیم آموزش قوانین و ضوابط بایستی از پایه ابتدایی و با برنامه های بنیادین و اثرگذار همراه باشد.

همكاري بیش از 50 درصد دانش آموزان استان با پلیس راهور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، علیرضا کاظمی در همایش همیاران پلیس، راهوران محله،  فرهنگ یاران ترافیک و نمونه های ترافیکی استان اظهار کرد: آسودگی دانش آموزان در کلاس درس، توسعه در کشور و گردش منظم چرخ اقتصاد مدیون فعالیت ها و تلاش های تلاشگران نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: امروز در جامعه ما پلیس یک نهاد صرفا امنیتی نبوده و نهادی فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و پلیس  کشور در عرصه امنیت بیشترین برنامه های خود را صرف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش قوانین صحیح  و توسعه فرهنگ اجتماعی برای رعایت قوانین می کند.

کاظمی با بیان این که اعتماد عمومی به نیروهای نظامی در سطح بالایی قرار دارد گفت: اکثر دانش آموزان استان گرایش بالایی به فعالیت در نیروی انتظامی به عنوان یک شغل دارند و پلیس را به عنوان نمادهای محبت و مهربانی در سطح جامعه می شناسند.

وی این مهم را یک سرمایه بزرگ اجتماعی قلمداد کرد و افزود: اداره کل آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که امر آموزش و تربیت آینده سازان جامعه را بر عهده دارد در راستای ارتقاء سطح اعتماد و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان تلاش می کند.

وی عنوان کرد: از مجموع یک میلیون و 200 هزار دانش آموز استان بیش از 50 درصد با مجموعه پلیس راهور  ارتباط نزدیکی دارند و این نشان از تلاش بی وقفه نیروی انتظامی برای ارتقاء فرهنگ ترافیک و نقش های متفاوتی است که در این قالب به دانش آموزان محول می گردد.

کاظمی با بیان این که اداره کل آموزش و پرورش در دو معاونت پرورشی و تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید نهایت تلاش خود را برای بالا بردن سطح اعتماد و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان به انجام می رساند عنوان کرد: هم اکنون 300 هزار دانش آموز ابتدایی و پنج هزار همکار فرهنگی در حوزه فرهنگ سازی ترافیک و حمل و نقل فعالیت می کنند.

وي افزود: آموزش و پرورش به عنوان تاثیر گذارترین حلقه در فرهنگ سازی جامعه و فصل مشترک بین دولت و ملت از تمام برنامه ها و طرح هایی که در ارتباط با فرهنگ سازی قوانین و ضوابط راهنمایی و رانندگی باشد حمایت و استقبال می کند.

كاظمي با اشاره به طرح جدید آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد شهرک آموزشی ترافیک برای دانش آموزان در استان از اجرایی شدن این طرح در سال جاری خبر داد و اظهار كرد: معتقدیم آموزش قوانین و ضوابط بایستی از پایه ابتدایی و با برنامه های بنیادین و اثرگذار همراه باشد.

همكاري بیش از 50 درصد دانش آموزان استان با پلیس راهور

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author