هر چه قدر در آموزش و پرورش و دانش آموزان هزينه كنيم اثر بخش و مفيد خواهد بود

هر چه قدر در آموزش و پرورش و دانش آموزان هزينه كنيم اثر بخش و مفيد خواهد بود

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان سمنان،آیت الله سید محمد شاهچراغی در جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه وآموزش وپرورش افزود:اسلام بر ضرورت  تعلیم وتربیت به عنوان یک اصل مهم  تاکید زیادی كرده است.

وی اظهار کرد:هر چقدر هزینه در زمینه تعليم وتربیت دانش آموزان صرف کنیم اثر بخش ومفید می باشدو اگرعلم درست شد انسان را درخدمت خداو مردم  قرار می دهد.

 نماینده ولی فقیه وامام جمعه سمنان تصریح کرد: ما همه چیز را ازمعلم آموخته ایم  پس  باید بیشتر بر مسئله تعلیم وتعلم دردانش اموزان  اهتمام داشته باشیم و معلمان بدانندعلم به تنهایی آدم نمی سازد بلکه علم ودانش در کنار تربیت واخلاق یک  انسان را می سازد

وی با بیان اینکه آموزش وپروروش ظرفیت گسترده وبی نظیری دارد گفت:مدارس ابتدایی ودانش اموزان مهم ترین ظرفیت دستگاه تعلیم وتربیت هستند.

هر چه قدر در آموزش و پرورش و دانش آموزان هزينه كنيم اثر بخش و مفيد خواهد بود

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان سمنان،آیت الله سید محمد شاهچراغی در جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه وآموزش وپرورش افزود:اسلام بر ضرورت  تعلیم وتربیت به عنوان یک اصل مهم  تاکید زیادی كرده است.

وی اظهار کرد:هر چقدر هزینه در زمینه تعليم وتربیت دانش آموزان صرف کنیم اثر بخش ومفید می باشدو اگرعلم درست شد انسان را درخدمت خداو مردم  قرار می دهد.

 نماینده ولی فقیه وامام جمعه سمنان تصریح کرد: ما همه چیز را ازمعلم آموخته ایم  پس  باید بیشتر بر مسئله تعلیم وتعلم دردانش اموزان  اهتمام داشته باشیم و معلمان بدانندعلم به تنهایی آدم نمی سازد بلکه علم ودانش در کنار تربیت واخلاق یک  انسان را می سازد

وی با بیان اینکه آموزش وپروروش ظرفیت گسترده وبی نظیری دارد گفت:مدارس ابتدایی ودانش اموزان مهم ترین ظرفیت دستگاه تعلیم وتربیت هستند.

هر چه قدر در آموزش و پرورش و دانش آموزان هزينه كنيم اثر بخش و مفيد خواهد بود

بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author