كسب 6 مقام كشوري در دومین جشنواره جوان خوارزمی مشهد توسط دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد

كسب 6 مقام كشوري در دومین جشنواره جوان خوارزمی مشهد توسط دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از كهگيلويه و بويراحمد، به دبیرخانه جشنواره در استان 130 اثر ارسال و6 اثر به دبیرخانه کشوری در مشهد ارسال شد که هر6 اثر صاحب رتبه کشوری شدند.

بر اين اساس، علی پناه بهره بر در رشته دست سازه-آناهیتا نازی در رشته ادبیات از دهدشت –مهسا ایروانی کیش وریحانه حسن پور در پژوهش از بویراحمد مقام دوم کشور را کسب کردند.

بر اساس اين گزارش،  خانم ها آتنا رضایی وفاطمه بختیاری منصورآباد در فعالیتهای آموزشگاهی رتبه سوم کشور را کسب کردند.

گفتني است؛ در این جشنواره از هر6 دانش آموز شرکت کننده 4نفر رتبه دوم و2نفر رتبه سوم کسب کردند.

كسب 6 مقام كشوري در دومین جشنواره جوان خوارزمی مشهد توسط دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از كهگيلويه و بويراحمد، به دبیرخانه جشنواره در استان 130 اثر ارسال و6 اثر به دبیرخانه کشوری در مشهد ارسال شد که هر6 اثر صاحب رتبه کشوری شدند.

بر اين اساس، علی پناه بهره بر در رشته دست سازه-آناهیتا نازی در رشته ادبیات از دهدشت –مهسا ایروانی کیش وریحانه حسن پور در پژوهش از بویراحمد مقام دوم کشور را کسب کردند.

بر اساس اين گزارش،  خانم ها آتنا رضایی وفاطمه بختیاری منصورآباد در فعالیتهای آموزشگاهی رتبه سوم کشور را کسب کردند.

گفتني است؛ در این جشنواره از هر6 دانش آموز شرکت کننده 4نفر رتبه دوم و2نفر رتبه سوم کسب کردند.

كسب 6 مقام كشوري در دومین جشنواره جوان خوارزمی مشهد توسط دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author