فعالیت 232 مدرسه هوشمند دراستان سمنان

فعالیت 232 مدرسه هوشمند دراستان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان با اشاره به نقش سازنده هوشمندسازی کلاس های درس در تسهیل امورآموزشی و تفهیم عمیق درک مطالب در اذهان دانش آموزان اظهاركرد: هوشمندسازی کلاس های درس همواره به عنوان طرحی اولویت دار در دستور کار اداره آموزش وپرورش قرار دارد.

 مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصريح كرد:628 کلاس درس در232 مدرسه استان  مجهز به سیستم کلاس هوشمند هستند که تقریبأ یک میلیارد و200میلیون تومان از اعتبارات دولتی وبه همین میزان از مشارکت های  مردمی تامین اعتبارشده است.

 وي با تاکید بر اینکه خلاقیت های دانش آموزان درکلاس های هوشمند بهتر شکوفا می شود خاطرنشان كرد: استفاده از روش های نوین آموزشی به دلیل جذابیت های خاصی که همراه با فن آوری های نوین ارائه می شود موجب تسریع در یادگیری و کیفیت بخشی آموزشی می شود.

جهان افزود: مدارس هوشمند ازجمله فضاهای موجود در امر آموزش می باشد که می توان با بکارگیری تجهیزات نوین آموزشی در جهت پرورش و ارتقاي استعدادهای فکری قدم برداشت.

فعالیت 232 مدرسه هوشمند دراستان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان با اشاره به نقش سازنده هوشمندسازی کلاس های درس در تسهیل امورآموزشی و تفهیم عمیق درک مطالب در اذهان دانش آموزان اظهاركرد: هوشمندسازی کلاس های درس همواره به عنوان طرحی اولویت دار در دستور کار اداره آموزش وپرورش قرار دارد.

 مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصريح كرد:628 کلاس درس در232 مدرسه استان  مجهز به سیستم کلاس هوشمند هستند که تقریبأ یک میلیارد و200میلیون تومان از اعتبارات دولتی وبه همین میزان از مشارکت های  مردمی تامین اعتبارشده است.

 وي با تاکید بر اینکه خلاقیت های دانش آموزان درکلاس های هوشمند بهتر شکوفا می شود خاطرنشان كرد: استفاده از روش های نوین آموزشی به دلیل جذابیت های خاصی که همراه با فن آوری های نوین ارائه می شود موجب تسریع در یادگیری و کیفیت بخشی آموزشی می شود.

جهان افزود: مدارس هوشمند ازجمله فضاهای موجود در امر آموزش می باشد که می توان با بکارگیری تجهیزات نوین آموزشی در جهت پرورش و ارتقاي استعدادهای فکری قدم برداشت.

فعالیت 232 مدرسه هوشمند دراستان سمنان

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author