فرهنگ سازی در مورد اقتصاد مقاومتی از وظایف آموزش و پرورش است

فرهنگ سازی در مورد اقتصاد مقاومتی از وظایف آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش دردیداربا مدیران و معاونین حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی که همزمان از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران کل ومعاونین پشتیبانی آموزش و پرورش  ادارات کل سراسر شور نیز در ارتباط بود، اظهاركرد : دو تکلیف عمده در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، بر عهده ما می باشد.

وزیر آموزش و پرورش اولین تکلیف را مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی موجود و تنوع بخشی منابع عنوان کرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی ، آموزش محیط کسب و کاردر بین دانش آموزان رشته های فنی ، حرفه ای و نظری را دومین تکلیف آموزش و پرورش نامید.

فانی افزود: اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های رفاهی و معیشتی باعث افزایش رضایت نسبی معلمان شده است که این امر وظیفه همه ما را در گسترش خدمت به  فرهنگیان افزایش داده است.

وی افزود : رتبه بندی فرهنگیان ،  بیمه تکمیلی ، آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، حسابداری تعهدی ، اسکان موقت فرهنگیان ، حساب یکپارچه مدارس،پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی 93 و فرایند محاسبه قیمت تمام شده خدمات از جمله این اقدامات می باشد که علی رغم مشکلات مالی فراوان در سال 1394 انجام شده است.

وزیرآموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد با مدیریت منابع مالی و انسانی و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود و افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و نیز افزایش منابع درآمدی، می توانیم افتخاری به افتخارات آموزش و پرورش دردولت یازدهم بیافزائیم.

فرهنگ سازی در مورد اقتصاد مقاومتی از وظایف آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش دردیداربا مدیران و معاونین حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی که همزمان از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران کل ومعاونین پشتیبانی آموزش و پرورش  ادارات کل سراسر شور نیز در ارتباط بود، اظهاركرد : دو تکلیف عمده در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، بر عهده ما می باشد.

وزیر آموزش و پرورش اولین تکلیف را مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی موجود و تنوع بخشی منابع عنوان کرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی ، آموزش محیط کسب و کاردر بین دانش آموزان رشته های فنی ، حرفه ای و نظری را دومین تکلیف آموزش و پرورش نامید.

فانی افزود: اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های رفاهی و معیشتی باعث افزایش رضایت نسبی معلمان شده است که این امر وظیفه همه ما را در گسترش خدمت به  فرهنگیان افزایش داده است.

وی افزود : رتبه بندی فرهنگیان ،  بیمه تکمیلی ، آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، حسابداری تعهدی ، اسکان موقت فرهنگیان ، حساب یکپارچه مدارس،پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی 93 و فرایند محاسبه قیمت تمام شده خدمات از جمله این اقدامات می باشد که علی رغم مشکلات مالی فراوان در سال 1394 انجام شده است.

وزیرآموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد با مدیریت منابع مالی و انسانی و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود و افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و نیز افزایش منابع درآمدی، می توانیم افتخاری به افتخارات آموزش و پرورش دردولت یازدهم بیافزائیم.

فرهنگ سازی در مورد اقتصاد مقاومتی از وظایف آموزش و پرورش است

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author