عملیات داعش برای نفوذ به «سامراء» ناکام ماند

عملیات داعش برای نفوذ به «سامراء» ناکام ماند
عملیات تروریستی داعش برای نفوذ به سامراء با تحرکات و رصد دقیق نیروهای بسیج مردمی عراق خنثی شد.

عملیات داعش برای نفوذ به «سامراء» ناکام ماند

عملیات تروریستی داعش برای نفوذ به سامراء با تحرکات و رصد دقیق نیروهای بسیج مردمی عراق خنثی شد.
عملیات داعش برای نفوذ به «سامراء» ناکام ماند

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author