شاهد پيشرفت آموزشي دانش آموزان در کیش هستيم

شاهد پيشرفت آموزشي دانش آموزان در کیش هستيم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مرضیه گرد ضمن ابراز خرسندی از حضور در جزیره کیش گفت: در نشستی که در مدرسه الزهرا با مدیران مدارس کیش داشتیم تمامی دستاوردهای سالهای اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خوشبختانه بر اساس گزارش عملکردی ارائه شده شاهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته بودیم.
وی با بیان اینکه آمار قبولی دانش آموزان کیش با رتبه زیر دو هزار در دانشگاههای دولتی در سال تحصیلی گذشته نسبت به دو سال قبل از 10 نفر به 25 نفر ارتقا یافته افزود: موفقیت بیش از 2 و نیم برابری قبولی دانش آموزان کیش در دانشگاه دولتی بیانگر تلاش چشمگیر و عملکرد خوب کادر آموزشی درکنار همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر نهادها با آموزش و پرورش است.
گرد گفت: استفاده از فضای بهینه آموزشی و مشکلات مسکن معلمان از جمله موارد مطرح شده و مورد بحث در شورای آموزش و پرورش بود که خوشبختانه امسال با توجه به شرایط ویژه آموزش و پرورش در ساماندهی نیروهای این جزیره، آموزش و پرورش کیش موفق شد نیروهای خوب و کیفی جذب کند که امیدوارم سال تحصیلی پر باری برای کیش باشد.
وی در خصوص توسعه مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که در جلسه شورای آموزش و پرورش کیش گرفته شد در حوزه مشارکت های مردمی توسعه هیات امنا و استفاده از ظرفیت های هیات امنایی است که بتوانند در خود گردان شدن مدارس کمک و از تحمیل فشار بر خانواده های دانش آموزان جلوگیری کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در حوزه مدارس غیر دولتی برای توسعه نیازمند الگو هستیم که در این زمینه قرار شد شورای موسسین در کیش تشکیل شود.
وی تاکید کرد: در راستای توسعه آموزشی اولویت با توسعه کیفی و سپس توسعه کمی است. مشکلی که در این جزیره وجود دارد کمبود دانش آموز در حوزه های مدارس غیر دولتی است. بنابر این توسعه باید توسعه کیفی و کمی و در محدوده موجود باشد تا زمانیکه فضا ایجاد شود. در این خصوص لازم است مسئولان در نشستی با بررسی مسائل باهم تصمیم گیری کنند.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده در خصوص تبدیل شدن کیش به پایلوت و الگو گفت: ما جزیره کیش را همواره به عنوان جزیره ای که تمامی شرایط مناسب را برای ایجاد یک محیط خوب آموزشی دارد می شناسیم. وی افزود: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش و امام جمعه این جزیره دیدگاه بسیار خوب، علمی، تربیتی و فرهنگی داشته و حامیان توسعه آموزشی کیش هستند.
گرد با اشاره به اقدام سازمان منطقه آزاد کیش در احداث مجتمع بزرگ آموزشی گفت: با اجرای این پروژه مدارس الگو در کیش ساخته می شود و ما می توانیم با توجه به ظرفیت های گردشگری این منطقه یک کیفیت خاص آموزشی، تعلیمی و تربیتی در کیش برای کشور ایجاد کنیم تا افراد مترقی با فرهنگ و تمدن اسلامی تربیت کنیم؛ در این زمینه جزیره کیش با داشتن زیر ساخت های مناسب در کشور پیشرو است.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده در خصوص عملکرد سازمان در سه سال گذشته در حمایت از آموزش و پرورش کیش گفت: بسیار سپاسگزارم از روحیه خوب فرهنگی، اجتماعی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و ما شاهد همکاری بسیار خوبی در جزیره کیش بودیم که قابل تحسین است. حمایتی که در حوزه کمک به اسکان و هزینه به معلمان مرد پرداخت شده، کمک در ساخت و ساز مدارس، کمک در تجهیز مدارس، به روز آوری، نقاشی و به ویژه حمایت معنوی سازمان منطقه ازاد کیش از مجموعه آموزش و پرورش قابل تقدیر است.
وی افزود: در نشست هایی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تهران داشتیم رضایتمندی آموزش و پرورش کشور از فعالیت های منطقه آزاد کیش بارها اعلام شده است و امیدواریم با اختیارات بیشتری که طبق قانون شورای آموزش و پرورش در اختیار مناطق آزاد است شاهد رشد کیفی و اقتصادی روز افزودن در این منطقه باشیم.

شاهد پيشرفت آموزشي دانش آموزان در کیش هستيم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مرضیه گرد ضمن ابراز خرسندی از حضور در جزیره کیش گفت: در نشستی که در مدرسه الزهرا با مدیران مدارس کیش داشتیم تمامی دستاوردهای سالهای اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خوشبختانه بر اساس گزارش عملکردی ارائه شده شاهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته بودیم.
وی با بیان اینکه آمار قبولی دانش آموزان کیش با رتبه زیر دو هزار در دانشگاههای دولتی در سال تحصیلی گذشته نسبت به دو سال قبل از 10 نفر به 25 نفر ارتقا یافته افزود: موفقیت بیش از 2 و نیم برابری قبولی دانش آموزان کیش در دانشگاه دولتی بیانگر تلاش چشمگیر و عملکرد خوب کادر آموزشی درکنار همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر نهادها با آموزش و پرورش است.
گرد گفت: استفاده از فضای بهینه آموزشی و مشکلات مسکن معلمان از جمله موارد مطرح شده و مورد بحث در شورای آموزش و پرورش بود که خوشبختانه امسال با توجه به شرایط ویژه آموزش و پرورش در ساماندهی نیروهای این جزیره، آموزش و پرورش کیش موفق شد نیروهای خوب و کیفی جذب کند که امیدوارم سال تحصیلی پر باری برای کیش باشد.
وی در خصوص توسعه مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که در جلسه شورای آموزش و پرورش کیش گرفته شد در حوزه مشارکت های مردمی توسعه هیات امنا و استفاده از ظرفیت های هیات امنایی است که بتوانند در خود گردان شدن مدارس کمک و از تحمیل فشار بر خانواده های دانش آموزان جلوگیری کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در حوزه مدارس غیر دولتی برای توسعه نیازمند الگو هستیم که در این زمینه قرار شد شورای موسسین در کیش تشکیل شود.
وی تاکید کرد: در راستای توسعه آموزشی اولویت با توسعه کیفی و سپس توسعه کمی است. مشکلی که در این جزیره وجود دارد کمبود دانش آموز در حوزه های مدارس غیر دولتی است. بنابر این توسعه باید توسعه کیفی و کمی و در محدوده موجود باشد تا زمانیکه فضا ایجاد شود. در این خصوص لازم است مسئولان در نشستی با بررسی مسائل باهم تصمیم گیری کنند.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده در خصوص تبدیل شدن کیش به پایلوت و الگو گفت: ما جزیره کیش را همواره به عنوان جزیره ای که تمامی شرایط مناسب را برای ایجاد یک محیط خوب آموزشی دارد می شناسیم. وی افزود: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش و امام جمعه این جزیره دیدگاه بسیار خوب، علمی، تربیتی و فرهنگی داشته و حامیان توسعه آموزشی کیش هستند.
گرد با اشاره به اقدام سازمان منطقه آزاد کیش در احداث مجتمع بزرگ آموزشی گفت: با اجرای این پروژه مدارس الگو در کیش ساخته می شود و ما می توانیم با توجه به ظرفیت های گردشگری این منطقه یک کیفیت خاص آموزشی، تعلیمی و تربیتی در کیش برای کشور ایجاد کنیم تا افراد مترقی با فرهنگ و تمدن اسلامی تربیت کنیم؛ در این زمینه جزیره کیش با داشتن زیر ساخت های مناسب در کشور پیشرو است.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده در خصوص عملکرد سازمان در سه سال گذشته در حمایت از آموزش و پرورش کیش گفت: بسیار سپاسگزارم از روحیه خوب فرهنگی، اجتماعی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و ما شاهد همکاری بسیار خوبی در جزیره کیش بودیم که قابل تحسین است. حمایتی که در حوزه کمک به اسکان و هزینه به معلمان مرد پرداخت شده، کمک در ساخت و ساز مدارس، کمک در تجهیز مدارس، به روز آوری، نقاشی و به ویژه حمایت معنوی سازمان منطقه ازاد کیش از مجموعه آموزش و پرورش قابل تقدیر است.
وی افزود: در نشست هایی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تهران داشتیم رضایتمندی آموزش و پرورش کشور از فعالیت های منطقه آزاد کیش بارها اعلام شده است و امیدواریم با اختیارات بیشتری که طبق قانون شورای آموزش و پرورش در اختیار مناطق آزاد است شاهد رشد کیفی و اقتصادی روز افزودن در این منطقه باشیم.

شاهد پيشرفت آموزشي دانش آموزان در کیش هستيم

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author