رويكردهاي سوادآموزي بايد به سمت ايجاد فرصت هاي آموزشي، افزايش سطح درآمد سوادآموزان و ايفاي نقش بهتر آنان در فرآيندهاي اجتماعي تغيير كند.

رويكردهاي سوادآموزي بايد به سمت ايجاد فرصت هاي آموزشي، افزايش سطح درآمد سوادآموزان و ايفاي نقش بهتر آنان در فرآيندهاي اجتماعي تغيير كند.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغر فاني به مناسبت روزجهاني «سوادآموزي به شرح زير است:

       « بسم الله الرحمن الرحیم»

نام‌گذاری روز «سواد آموزی» در تقویم جهانی و برگزاری مراسم گرامیداشت آن در طول 50 سال گذشته، نشان‌دهنده‌ي اهمیت و تأثیر سواد آموزی در توسعه‌ي جوامع و ترویج صلح و آرامش است. روز جهانی سوادآموزی توسط سازمان علمی – فرهنگی ملل متحد (یونسکو) «خواندن گذشته و نوشتن آینده» نامیده شده است و بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی و اهمیت آن برای به اشتراک گذاشتن گذشته و ترسیم آینده تأکید دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می‌آورد تا همواره به خاطر داشته باشیم که سـوادآموزی نــه تنها می‌تواند زندگی‌ انسان را بهبود دهد بلکه قادر است آن‌را نجات دهد.

امروزه میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد نوشتن و خواندن یکی از شاخص‌های رشد جوامع است. هر چه افراد به سمت باسواد شدن پیش روند، سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت توسعه سریع‌تر خواهد بود. بر این باورم که افق و رویکردهای سوادآموزی باید مبتنی بر تقویت اعتماد به نفس، ایجاد فرصت‌های آموزشی، گسترش استعداد و مهارت‌های بهتر برای افزایش سطح درآمد سوادآموزان و ایفای نقش بهتر آنان در فرایندهای اجتماعی؛ بازبینی و بازتعریف شود.

از طرف دیگر سواد یکی از حقوق اولیه‌ي انسانی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، ضمن اینکه آموزه‌های دینی ما نیز تأکید زیادی بر سواد و سوادآموزی دارد. در پرتو این ارزش‌هاست که عملکرد و دستاوردهای سوادآموزی طی سال‌های گذشته در سطح ملی و بین‌المللی نشان از موفقیت، کارایی و اثر بخشی این حوزه دارد به نحوی که ارائه خدمات سوادآموزی به حدود ‌520 هزار نفر، تکمیل و استقرار پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد قریب به 60 میلیون نفر از افراد جامعه، برنامه ریزی برای ارائه‌ي محلی و منطقه‌ای آموزش‌های سوادآموزی در قالب استقرار و راه‌اندازی مراکز یادگیری محلی، تغییر و اصلاح روندها و رویه‌های آموزشی متناسب با کمیت و کیفیت تقاضا از برنامه های سوادآموزی در قالب سوادآموزی پودمانی و افزایش باسوادی به 95 درصد در گروه هدف، دست‌یابي 96 درصد از اولیای دانش آموزان به باسوادی، از مهم‌ترین آن‌ها در سال 1394 است.

خداوند متعال را به جهت دستیابی به این اهداف سپاسگزارم و به سهم خود فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از تلاش همکاران خدوم سوادآموزی در سازمان نهضت سوادآموزی، ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات شهرستان‌ها و نواحی و مدیران مدارس، معلمان و ديگر دست‌اندركاران تشكر و قدرداني می‌نمایم و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

رويكردهاي سوادآموزي بايد به سمت ايجاد فرصت هاي آموزشي، افزايش سطح درآمد سوادآموزان و ايفاي نقش بهتر آنان در فرآيندهاي اجتماعي تغيير كند.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغر فاني به مناسبت روزجهاني «سوادآموزي به شرح زير است:

       « بسم الله الرحمن الرحیم»

نام‌گذاری روز «سواد آموزی» در تقویم جهانی و برگزاری مراسم گرامیداشت آن در طول 50 سال گذشته، نشان‌دهنده‌ي اهمیت و تأثیر سواد آموزی در توسعه‌ي جوامع و ترویج صلح و آرامش است. روز جهانی سوادآموزی توسط سازمان علمی – فرهنگی ملل متحد (یونسکو) «خواندن گذشته و نوشتن آینده» نامیده شده است و بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی و اهمیت آن برای به اشتراک گذاشتن گذشته و ترسیم آینده تأکید دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می‌آورد تا همواره به خاطر داشته باشیم که سـوادآموزی نــه تنها می‌تواند زندگی‌ انسان را بهبود دهد بلکه قادر است آن‌را نجات دهد.

امروزه میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد نوشتن و خواندن یکی از شاخص‌های رشد جوامع است. هر چه افراد به سمت باسواد شدن پیش روند، سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت توسعه سریع‌تر خواهد بود. بر این باورم که افق و رویکردهای سوادآموزی باید مبتنی بر تقویت اعتماد به نفس، ایجاد فرصت‌های آموزشی، گسترش استعداد و مهارت‌های بهتر برای افزایش سطح درآمد سوادآموزان و ایفای نقش بهتر آنان در فرایندهای اجتماعی؛ بازبینی و بازتعریف شود.

از طرف دیگر سواد یکی از حقوق اولیه‌ي انسانی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، ضمن اینکه آموزه‌های دینی ما نیز تأکید زیادی بر سواد و سوادآموزی دارد. در پرتو این ارزش‌هاست که عملکرد و دستاوردهای سوادآموزی طی سال‌های گذشته در سطح ملی و بین‌المللی نشان از موفقیت، کارایی و اثر بخشی این حوزه دارد به نحوی که ارائه خدمات سوادآموزی به حدود ‌520 هزار نفر، تکمیل و استقرار پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد قریب به 60 میلیون نفر از افراد جامعه، برنامه ریزی برای ارائه‌ي محلی و منطقه‌ای آموزش‌های سوادآموزی در قالب استقرار و راه‌اندازی مراکز یادگیری محلی، تغییر و اصلاح روندها و رویه‌های آموزشی متناسب با کمیت و کیفیت تقاضا از برنامه های سوادآموزی در قالب سوادآموزی پودمانی و افزایش باسوادی به 95 درصد در گروه هدف، دست‌یابي 96 درصد از اولیای دانش آموزان به باسوادی، از مهم‌ترین آن‌ها در سال 1394 است.

خداوند متعال را به جهت دستیابی به این اهداف سپاسگزارم و به سهم خود فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از تلاش همکاران خدوم سوادآموزی در سازمان نهضت سوادآموزی، ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات شهرستان‌ها و نواحی و مدیران مدارس، معلمان و ديگر دست‌اندركاران تشكر و قدرداني می‌نمایم و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

رويكردهاي سوادآموزي بايد به سمت ايجاد فرصت هاي آموزشي، افزايش سطح درآمد سوادآموزان و ايفاي نقش بهتر آنان در فرآيندهاي اجتماعي تغيير كند.

ایرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author