رونمايي از سامانه جامع اطلاعاتي مدارس و مراكز غيردولتي در هفته آينده

رونمايي از سامانه جامع اطلاعاتي مدارس و مراكز غيردولتي در هفته آينده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز مرضيه گرد در نشست خبري كه با اصحاب رسانه در منطقه 3 تهران برگزار شد، اظهار كرد: استفاده از فناوري هاي نوين، الگوها وتنوع بخشي به روش هاي آموزشي از اولويت هاي ما در سال تحصيلي جديد است و در اين راستا سامانه جامع اطلاعاتي از مدارس و مراكز غيردولتي ايجاد كرده ايم كه در هفته ‌آينده رونمايي خواهد شد.

خریدخدمات آموزشی

وي از تحت پوشش قرارگرفتن بيش از 195 هزار دانش آموز در طرح خريد خدمات ‌آموزشي و خریدصندلي خالي خبر داد و افزود: بيشترين دانش آموزاني كه در اين طرح تحت پوشش قرار گرفتند از مناطق محروم و دورافتاده هستند که البته برخی هم در مناطق شلوغ دانش آموزی تحت پوشش این طرح قراردارند.

گرد به اجراي اين طرح در مناطقي كه مدارس تخريبي داشتند نیزاشاره كرد و گفت: در جاهايي كه مدارس تخريبي هستند دانش آموزان در مدارس اطراف آن تقسيم مي شوند و با خريد صندلي خالي قسمتي از مشكل را مرتفع مي كنيم.

معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده از بررسي تصويب قانون مدارس غيردولتي در مجلس در هفته هاي آينده، خبر داد و افزود: طي جلساتي كه با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس داشتيم 4 ايراد وارده بر قانون مذكور توسط شورای نگهبان را رفع كرديم و مقرر شد این قانون جهت تصويب به زودي در دستوركار مجلس قرار گيرد.

کیفیت آموزش مدارس غیر دولتی

وي به برخي اظهارنظرهاي غيرتخصصي درخصوص پايين بودن كيفيت آموزشي و نمرات غيرواقعي در مدارس غيردولتي اشاره و خاطرنشان كرد: طبق اسناد بالادستي در مدارس غيردولتي دنبال كسب رتبه هاي تك رقمي كنكور نيستم بلكه به دنبال تربيت دانش آموزان صالح و با تقوا هستيم هرچند كه در كنكور امسال 40 درصد از رتبه هاي زير1000 مربوط به مدارس غيردولتي است .

مرضیه گرد با اشاره به تحصيل 10 درصد از كل دانش آموزان در مدارس و مراكز غيردولتي تصریح کرد: ، 61 درصد از نمرات بالاي 18 در امتحانات نهايي متعلق به مدارس غيردولتي است که نشان از کیفیت بالای آموزش دراین مدارس است و استقبال مردم ازثبت نام فرزندانشان در مدارس غيردولتي دليلي بركارآمدي اين مدارس است چرا كه خود مردم بهترين قضاوت كننده در اين خصوص هستند.

وي تقويت توانمندي معلمان مدارس غيردولتي را از ديگر برنامه هاي وزارت آموزش وپرورش دانست و افزود: دوره هاي تخصصي براي معلمان مدارس مذكور رادر تابستان برگزار كرديم كه اين دوره ها در طول سال تحصيلي نيز ادامه خواهد يافت.

توسعه مشارکت

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده اظهار كرد: تعامل و توسعه
مشاركت ها در دستور كار اين دولت قرار دارد چرا كه آموزش وپرورش بارسنگين تعليم وتربيت را نمي تواند به تنهايي به دوش بكشد.

وي فعاليت شوراهاي آموزش وپرورش و قرارگرفتن استانداران و فرمانداران در رأس اين شوراها را نشان از تمايل آموزش وپرورش براي ورود مردم به امر حاكميتي آموزش وپرورش در فرايند تعليم وتربيت است.

گرد نظارت بر فرايند آموزش وپرورش ، ارائه الگوي دريافت شهريه و افزايش مهارت معلمان را از جمله
فعاليت هاي آموزش وپرورش در تقويت مدارس غيردولتي برشمرد.

رونمايي از سامانه جامع اطلاعاتي مدارس و مراكز غيردولتي در هفته آينده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز مرضيه گرد در نشست خبري كه با اصحاب رسانه در منطقه 3 تهران برگزار شد، اظهار كرد: استفاده از فناوري هاي نوين، الگوها وتنوع بخشي به روش هاي آموزشي از اولويت هاي ما در سال تحصيلي جديد است و در اين راستا سامانه جامع اطلاعاتي از مدارس و مراكز غيردولتي ايجاد كرده ايم كه در هفته ‌آينده رونمايي خواهد شد.

خریدخدمات آموزشی

وي از تحت پوشش قرارگرفتن بيش از 195 هزار دانش آموز در طرح خريد خدمات ‌آموزشي و خریدصندلي خالي خبر داد و افزود: بيشترين دانش آموزاني كه در اين طرح تحت پوشش قرار گرفتند از مناطق محروم و دورافتاده هستند که البته برخی هم در مناطق شلوغ دانش آموزی تحت پوشش این طرح قراردارند.

گرد به اجراي اين طرح در مناطقي كه مدارس تخريبي داشتند نیزاشاره كرد و گفت: در جاهايي كه مدارس تخريبي هستند دانش آموزان در مدارس اطراف آن تقسيم مي شوند و با خريد صندلي خالي قسمتي از مشكل را مرتفع مي كنيم.

معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده از بررسي تصويب قانون مدارس غيردولتي در مجلس در هفته هاي آينده، خبر داد و افزود: طي جلساتي كه با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس داشتيم 4 ايراد وارده بر قانون مذكور توسط شورای نگهبان را رفع كرديم و مقرر شد این قانون جهت تصويب به زودي در دستوركار مجلس قرار گيرد.

(image)

کیفیت آموزش مدارس غیر دولتی

وي به برخي اظهارنظرهاي غيرتخصصي درخصوص پايين بودن كيفيت آموزشي و نمرات غيرواقعي در مدارس غيردولتي اشاره و خاطرنشان كرد: طبق اسناد بالادستي در مدارس غيردولتي دنبال كسب رتبه هاي تك رقمي كنكور نيستم بلكه به دنبال تربيت دانش آموزان صالح و با تقوا هستيم هرچند كه در كنكور امسال 40 درصد از رتبه هاي زير1000 مربوط به مدارس غيردولتي است .

مرضیه گرد با اشاره به تحصيل 10 درصد از كل دانش آموزان در مدارس و مراكز غيردولتي تصریح کرد: ، 61 درصد از نمرات بالاي 18 در امتحانات نهايي متعلق به مدارس غيردولتي است که نشان از کیفیت بالای آموزش دراین مدارس است و استقبال مردم ازثبت نام فرزندانشان در مدارس غيردولتي دليلي بركارآمدي اين مدارس است چرا كه خود مردم بهترين قضاوت كننده در اين خصوص هستند.

وي تقويت توانمندي معلمان مدارس غيردولتي را از ديگر برنامه هاي وزارت آموزش وپرورش دانست و افزود: دوره هاي تخصصي براي معلمان مدارس مذكور رادر تابستان برگزار كرديم كه اين دوره ها در طول سال تحصيلي نيز ادامه خواهد يافت.

(image)

توسعه مشارکت

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده اظهار كرد: تعامل و توسعه
مشاركت ها در دستور كار اين دولت قرار دارد چرا كه آموزش وپرورش بارسنگين تعليم وتربيت را نمي تواند به تنهايي به دوش بكشد.

وي فعاليت شوراهاي آموزش وپرورش و قرارگرفتن استانداران و فرمانداران در رأس اين شوراها را نشان از تمايل آموزش وپرورش براي ورود مردم به امر حاكميتي آموزش وپرورش در فرايند تعليم وتربيت است.

گرد نظارت بر فرايند آموزش وپرورش ، ارائه الگوي دريافت شهريه و افزايش مهارت معلمان را از جمله
فعاليت هاي آموزش وپرورش در تقويت مدارس غيردولتي برشمرد.

رونمايي از سامانه جامع اطلاعاتي مدارس و مراكز غيردولتي در هفته آينده

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author