رسانه ها در روند رو به رشد مديريت جامعه موثرند

رسانه ها در روند رو به رشد مديريت جامعه موثرند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ سید علی قاسمی در آیین تجلیل از خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار و فرا رسیدن هفته دولت، اظهار داشت: انسانها در آغاز خلقت در مقایسه با سایر جانداران، ناتوان و محتاج بوده که به سبب قوه عقل، اندیشه و تفکر، توانایی تشکیل جامعه انسانی و گسترش و توسعه آن را یافت.

وی با اشاره به اینکه به هر میزان جامعه بشری شکل گرفت، فرایند زندگی انسان نیز پیچیده تر شد، افزود: ضرورت زندگی اجتماعی ایجاب می نماید انسانهایی مدیریت جامعه و رهبری آن را بر عهده گیرند بنابراین موضوع قدرت در جامعه شکل گرفت. وی، با بیان اینکه قدرت باید در مسیر اهداف جامعه به کار گرفته شود، اظهار داشت: چنانچه قدرت در اختیار ارزشهای انسانی قرا گیرد به رشد جامعه و تعالی افراد آن منجر می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، ضمن تاکید بر اینکه نظارت جامعه بر صاحبان قدرت باعث کنترل قدرتمندان می شود، گفت: تمامی صاحبان قدرت نیازمند نظارت عمومی هستند. در معارف اسلامی از نظارت عمومی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود.

قاسمی نقش نظارتی بر صاحبان قدرت را از مهم ترین نقش های رسانه در جامعه دانسته و افزود: چنانچه رسانه ها به درستی این نقش خود را ایفا کنند، منابع عمومی در جهت رشد جامعه به کار گرفته شده و مانع هدر رفت منابع می گردد. وی با بیان اینکه قلم و بیان رسانه ها در روند رو به رشد و تکاملی سیستم های مدیریت جوامع موثر است، اظهار داشت: رفتار آدمی مبتنی بر بینش و نگرش اوست بنابراین می توان در انجام امور نگاه رو به رشدی داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در بخش دیگری از سخنانش، گفت: اگر برنامه دولتها عامیانه باشد قطعا  چنین دولتی به رشد جامعه توجه نداشته است.

وی، با اشاره به فعالیت دولت تدبیر و امید طی سه سال اخیر، افزود: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که در حوزه های مدیریتی با چالش جدی مواجه بود. اگر بررسی عمیق درون سیستمی انجام شود، بی شک دولت تدبیر و امید موفق ترین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها بوده است. قاسمی با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام در سطح کشور و استان تصریح کرد: امروزه هیچ پروژه ای بدون مطالعه و ارزیابی آغاز نمی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، ساماندهی نیروها را یکی از اصلی ترین دغدغه های این  اداره کل دانست و گفت: در این استان بیش از 106 هزار ساعت نیروی انسانی مازاد وجود داشته که درحال حاضر نیروهای مازاد به 40 هزار ساعت رسیده است به طوری که بیش از 65 هزار ساعت توانستیم از هدر رفت نیروی انسانی جلوگیری نماییم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر  و امید، آموزش و پرورش هرگز به سمت اهداف سیاسی پیش نرفت بلکه به اهداف کلان تعلیم و تربیت سوق یافت، افزود: ایجاد فرصت برابر برای تحصیل برای تمامی فرزندان جامعه یکی از اهداف آموزش و پرورش است. تمرکز دولت تدبیر و امید توجه به مراکز محروم است و از این رو  هیچ مدرسه ای را زیر حد نصاب محسوب نکردیم. در دولت گذشته در هر منطقه ای که کمتر از 7 دانش آموز داشت گفتند مدرسه شکل نگیرد. بنابراین بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل کرده و یا مهاجرت کردند. اما ما اعلام کردیم در هر نقطه ای از استان دانش آموزی در مقطع ابتدایی وجود داشته باشد معلم می دهیم. در حال حاضر در مازندران هشت مدرسه یک نفره، حدود 64 مدرسه زیر 4 نفره و بیش از 120 مدرسه زیر 7 نفره داریم.

رسانه ها در روند رو به رشد مديريت جامعه موثرند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ سید علی قاسمی در آیین تجلیل از خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار و فرا رسیدن هفته دولت، اظهار داشت: انسانها در آغاز خلقت در مقایسه با سایر جانداران، ناتوان و محتاج بوده که به سبب قوه عقل، اندیشه و تفکر، توانایی تشکیل جامعه انسانی و گسترش و توسعه آن را یافت.

وی با اشاره به اینکه به هر میزان جامعه بشری شکل گرفت، فرایند زندگی انسان نیز پیچیده تر شد، افزود: ضرورت زندگی اجتماعی ایجاب می نماید انسانهایی مدیریت جامعه و رهبری آن را بر عهده گیرند بنابراین موضوع قدرت در جامعه شکل گرفت. وی، با بیان اینکه قدرت باید در مسیر اهداف جامعه به کار گرفته شود، اظهار داشت: چنانچه قدرت در اختیار ارزشهای انسانی قرا گیرد به رشد جامعه و تعالی افراد آن منجر می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، ضمن تاکید بر اینکه نظارت جامعه بر صاحبان قدرت باعث کنترل قدرتمندان می شود، گفت: تمامی صاحبان قدرت نیازمند نظارت عمومی هستند. در معارف اسلامی از نظارت عمومی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود.

قاسمی نقش نظارتی بر صاحبان قدرت را از مهم ترین نقش های رسانه در جامعه دانسته و افزود: چنانچه رسانه ها به درستی این نقش خود را ایفا کنند، منابع عمومی در جهت رشد جامعه به کار گرفته شده و مانع هدر رفت منابع می گردد. وی با بیان اینکه قلم و بیان رسانه ها در روند رو به رشد و تکاملی سیستم های مدیریت جوامع موثر است، اظهار داشت: رفتار آدمی مبتنی بر بینش و نگرش اوست بنابراین می توان در انجام امور نگاه رو به رشدی داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در بخش دیگری از سخنانش، گفت: اگر برنامه دولتها عامیانه باشد قطعا  چنین دولتی به رشد جامعه توجه نداشته است.

وی، با اشاره به فعالیت دولت تدبیر و امید طی سه سال اخیر، افزود: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که در حوزه های مدیریتی با چالش جدی مواجه بود. اگر بررسی عمیق درون سیستمی انجام شود، بی شک دولت تدبیر و امید موفق ترین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها بوده است. قاسمی با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام در سطح کشور و استان تصریح کرد: امروزه هیچ پروژه ای بدون مطالعه و ارزیابی آغاز نمی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، ساماندهی نیروها را یکی از اصلی ترین دغدغه های این  اداره کل دانست و گفت: در این استان بیش از 106 هزار ساعت نیروی انسانی مازاد وجود داشته که درحال حاضر نیروهای مازاد به 40 هزار ساعت رسیده است به طوری که بیش از 65 هزار ساعت توانستیم از هدر رفت نیروی انسانی جلوگیری نماییم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر  و امید، آموزش و پرورش هرگز به سمت اهداف سیاسی پیش نرفت بلکه به اهداف کلان تعلیم و تربیت سوق یافت، افزود: ایجاد فرصت برابر برای تحصیل برای تمامی فرزندان جامعه یکی از اهداف آموزش و پرورش است. تمرکز دولت تدبیر و امید توجه به مراکز محروم است و از این رو  هیچ مدرسه ای را زیر حد نصاب محسوب نکردیم. در دولت گذشته در هر منطقه ای که کمتر از 7 دانش آموز داشت گفتند مدرسه شکل نگیرد. بنابراین بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل کرده و یا مهاجرت کردند. اما ما اعلام کردیم در هر نقطه ای از استان دانش آموزی در مقطع ابتدایی وجود داشته باشد معلم می دهیم. در حال حاضر در مازندران هشت مدرسه یک نفره، حدود 64 مدرسه زیر 4 نفره و بیش از 120 مدرسه زیر 7 نفره داریم.

رسانه ها در روند رو به رشد مديريت جامعه موثرند

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author