درسال تحصیلی جدید طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد اجرا می شود

درسال تحصیلی جدید طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد اجرا می شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ،عبدالرضا فولادوند راد مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر به عنوان الگوهای فرهنگی و مدیریتی کشور اظهار داشت: دولت مردان تدبیر و امید در حوزه آموزش و پرورش با مدیریت توانمند، اخلاق مدار و تخصصی مقام عالی وزارت گام های ارزنده ای در راستای تحول در آموزش و پرورش برداشته که از جمله آنها می توان به امنیت فرهنگی و استفاده از ظرفیت های عظیم تشکل های فرهنگیان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اگر تحولی قرار است اتفاق بیفتد باید از مدرسه آغاز شود افزود: این تحول باید از مدیریت مدرسه آغاز شود و مدیران مدارس ما باید به سمت تخصصی و به روز شدن پیش بروند.

فولادوند راد با اشاره به اینکه اگر مدیران مدارس به تحول بنیادین اعتقاد نداشته باشند هرگز سند تحول آموزش و پرورش اجرا نخواهد شد تصریح کرد: در سال جدید تحصیلی اجرای طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد روبرو خواهد بود که این خود نشان از عظمی جدی در رسیدن به اهداف بلند آموزش و پرورش است.

این مقام مسئول ادامه داد: توسعه مشارکت های مردمی از مهمترین دستاورد های دولت تدبیر و امید است که در این شیوه در اداره مدرسه هم اولیای دانش آموزان، هم همکار فرهنگی و هم خود دانش آموزان به ایفای نقش خواهند پرداخت.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تقویت مدیریت آموزشگاهی، ساماندهی نیروی انسانی، توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی، کار بزرگ هدایت تحصیلی دانش آموزان و استقرار پایه دهم از مهمترین دستاورد های وزارت آموزش و پرورش همگام با پروژه مهر امسال می باشد.

شایان ذکر است گردهمایی معاونین آموزش متوسطه شهرستان های استان تهران با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،مدیر کل و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه و معاونین آموزش متوسطه مناطق 20 گانه شهرستان های استان تهران در فیروزکوه برگزار شد.

درسال تحصیلی جدید طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد اجرا می شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ،عبدالرضا فولادوند راد مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر به عنوان الگوهای فرهنگی و مدیریتی کشور اظهار داشت: دولت مردان تدبیر و امید در حوزه آموزش و پرورش با مدیریت توانمند، اخلاق مدار و تخصصی مقام عالی وزارت گام های ارزنده ای در راستای تحول در آموزش و پرورش برداشته که از جمله آنها می توان به امنیت فرهنگی و استفاده از ظرفیت های عظیم تشکل های فرهنگیان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اگر تحولی قرار است اتفاق بیفتد باید از مدرسه آغاز شود افزود: این تحول باید از مدیریت مدرسه آغاز شود و مدیران مدارس ما باید به سمت تخصصی و به روز شدن پیش بروند.

فولادوند راد با اشاره به اینکه اگر مدیران مدارس به تحول بنیادین اعتقاد نداشته باشند هرگز سند تحول آموزش و پرورش اجرا نخواهد شد تصریح کرد: در سال جدید تحصیلی اجرای طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد روبرو خواهد بود که این خود نشان از عظمی جدی در رسیدن به اهداف بلند آموزش و پرورش است.

این مقام مسئول ادامه داد: توسعه مشارکت های مردمی از مهمترین دستاورد های دولت تدبیر و امید است که در این شیوه در اداره مدرسه هم اولیای دانش آموزان، هم همکار فرهنگی و هم خود دانش آموزان به ایفای نقش خواهند پرداخت.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تقویت مدیریت آموزشگاهی، ساماندهی نیروی انسانی، توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی، کار بزرگ هدایت تحصیلی دانش آموزان و استقرار پایه دهم از مهمترین دستاورد های وزارت آموزش و پرورش همگام با پروژه مهر امسال می باشد.

شایان ذکر است گردهمایی معاونین آموزش متوسطه شهرستان های استان تهران با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،مدیر کل و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه و معاونین آموزش متوسطه مناطق 20 گانه شهرستان های استان تهران در فیروزکوه برگزار شد.

درسال تحصیلی جدید طرح تعالی مدرسه با 10 درصد رشد اجرا می شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author