حمله تروریست ها به حلب هدفمند بود/ آتش‌بس به مدت بیشتری تمدید می‌شود

حمله تروریست ها به حلب هدفمند بود/ آتش‌بس به مدت بیشتری تمدید می‌شود
رئیس مرکز مطالعات سیاسی خاورمیانه در واشنگتن گفت حملات اخیر تروریست‌ها به حلب از یک سو به بهانه‌های بشردوستانه و از سوی دیگر برای کسب حمایت بیش‌تر جامعه بین المللی بود.

حمله تروریست ها به حلب هدفمند بود/ آتش‌بس به مدت بیشتری تمدید می‌شود

رئیس مرکز مطالعات سیاسی خاورمیانه در واشنگتن گفت حملات اخیر تروریست‌ها به حلب از یک سو به بهانه‌های بشردوستانه و از سوی دیگر برای کسب حمایت بیش‌تر جامعه بین المللی بود.
حمله تروریست ها به حلب هدفمند بود/ آتش‌بس به مدت بیشتری تمدید می‌شود

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author