جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز شد

جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، با حضور علي اصغر فاني جشن آغاز ورود قريب به يكصد هزار نفر نوآموز پيش دبستاني و بيش از يك ميليون و 388 هزار دانش آموز اولي با عنوان جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان حضرت فاطمه الزهرا (س) واقع در استان البرز آغاز شد.

جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، با حضور علي اصغر فاني جشن آغاز ورود قريب به يكصد هزار نفر نوآموز پيش دبستاني و بيش از يك ميليون و 388 هزار دانش آموز اولي با عنوان جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان حضرت فاطمه الزهرا (س) واقع در استان البرز آغاز شد.

جشن «شكوفه ها»، و «غنچه ها» در دبستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز شد

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author