جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس مصوبه نهصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش كه در دهم اسفند ماه 94  برگزار شد جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه به تاييد رئيس جمهور ، وزير آموزش وپرورش و دبير شوراي عالي آموزش وپرورش رسيده است .

بر اساس اين گزارش، شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  و برنامه درسي ملي  جدول مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي دوره دوم متوسطه در رشته‌های علوم‌تجربی، ریاضی- فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از شاخه نظری و دروس عمومی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تصويب شده است.

 اين گزارش مي افزايد: آموزش و پرورش موظف است براساس مبانی، اهداف، شاخص‌ها و اصول تعلیم و تربیت اسلامی و رعایت موارد زیر، زمینه‌های لازم برای کسب شایستگی‌های پایه و رشد و بالندگی دانش آموزان را فراهم آورد.

1.عناوین رشته‌های تحصیلی و جداول دروس شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، حسب مورد به تصویب کمیسیون برنامه‌ درسی و تربیتی و کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش خواهد رسید.

2.عناوین کتاب‌های درسی مطابق عناوین جداول دروس مصوب خواهد بود و در صورت نیاز، تغییر عنوان کتاب درسی، به تصویب کمیسیون برنامه درسی و تربیتی خواهد رسید.

3.تدوین سرفصل ها و محتوای کتاب‌های درسی باید در چارچوب مفاد برنامه درسی ملی و متناسب با ویژگی‌های سنی، جنسیتی و علاقمندی دانش‌آموزان، تحولات محیطی و اقتضائات آن و زمان اختصاص یافته به هر درس و با بهره مندی از یافته های معتبر علمی و پژوهشی انجام شود.

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه را از مشاهده كنيد.

جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس مصوبه نهصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش كه در دهم اسفند ماه 94  برگزار شد جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه به تاييد رئيس جمهور ، وزير آموزش وپرورش و دبير شوراي عالي آموزش وپرورش رسيده است .

بر اساس اين گزارش، شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  و برنامه درسي ملي  جدول مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي دوره دوم متوسطه در رشته‌های علوم‌تجربی، ریاضی- فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از شاخه نظری و دروس عمومی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تصويب شده است.

 اين گزارش مي افزايد: آموزش و پرورش موظف است براساس مبانی، اهداف، شاخص‌ها و اصول تعلیم و تربیت اسلامی و رعایت موارد زیر، زمینه‌های لازم برای کسب شایستگی‌های پایه و رشد و بالندگی دانش آموزان را فراهم آورد.

1.عناوین رشته‌های تحصیلی و جداول دروس شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، حسب مورد به تصویب کمیسیون برنامه‌ درسی و تربیتی و کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش خواهد رسید.

2.عناوین کتاب‌های درسی مطابق عناوین جداول دروس مصوب خواهد بود و در صورت نیاز، تغییر عنوان کتاب درسی، به تصویب کمیسیون برنامه درسی و تربیتی خواهد رسید.

3.تدوین سرفصل ها و محتوای کتاب‌های درسی باید در چارچوب مفاد برنامه درسی ملی و متناسب با ویژگی‌های سنی، جنسیتی و علاقمندی دانش‌آموزان، تحولات محیطی و اقتضائات آن و زمان اختصاص یافته به هر درس و با بهره مندی از یافته های معتبر علمی و پژوهشی انجام شود.

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه را از مشاهده كنيد.

جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

خرید بک لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author