تحصيل بيش از40درصد دانش آموزان در هنرستان ها

تحصيل بيش از40درصد دانش آموزان در هنرستان ها

به  گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان جنوبی، عباس لامعی در مراسم افتتاح اولين  هنرستان هوانوردي دراظهار کرد: هنرستان شهید رئوفی فرد بیرجند دومین هنرستان غیر دولتی استان به شمار می رود.

وی با بیان این که این گونه مدارس با هدف توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی هر چه بیشتر از توانمندی های بخش غیر دولتی در استان افتتاح می شود، تصریح کرد: در حال حاضر قریب 247 مدرسه و آموزشگاه علمی غیر دولتی با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش در استان فعالیت می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به همکاری سازمان هواپیمایی کشوری در صدور مجوز تأسیس هنرستان هوانوردی شهید رئوفی فرد در بیرجند، اضافه کرد: هنرجویان این هنرستان با گذراندن دروس عمومی، اختصاصی، کارگاهی و عملی پرواز موفق به اخذ دیپلم هوا نوردی شده و در طول تحصیل چکیده ای از تمام رشته های موجود در عرصه هوانوردی را آموزش می بینند.

لامعی، اضافه کرد: هنرجویان این رشته پس از اتمام دوره دبیرستان می توانند در رشته های خلبانی، مهندسی پرواز، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی تکنولوژی هواپیما، خدمات فرودگاهی و سایر رشته های مرتبط تا سطح کارشناسی و بالاتر در دانشگه جامع علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی هوانوردی به صورت تخصصی ادامه تحصیل دهند.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون بیش از 40 درصد دانش آموزان استان در 120 هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش استان مشغول ادامه تحصیل می باشند.

وی، با اشاره به نیاز استان به رشته هوا نوردی، خاطر نشان کرد: با توجه به تازگی، پویایی و خاص بودن این رشته در خراسان جنوبی می توان آینده شغلی تضمین شده ای را برای فارغ التحصیلان هنرستان شهید رئوفی فرد متصور بود.

گفتنی است هنرستان شهید رئوفی فرد بیرجند با قریب 20 هنر جو در اولین سال تأسیس، سیزدهمین هنرستان هوانوردی کشور به شمار می رود.

تحصيل بيش از40درصد دانش آموزان در هنرستان ها

به  گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان جنوبی، عباس لامعی در مراسم افتتاح اولين  هنرستان هوانوردي دراظهار کرد: هنرستان شهید رئوفی فرد بیرجند دومین هنرستان غیر دولتی استان به شمار می رود.

وی با بیان این که این گونه مدارس با هدف توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی هر چه بیشتر از توانمندی های بخش غیر دولتی در استان افتتاح می شود، تصریح کرد: در حال حاضر قریب 247 مدرسه و آموزشگاه علمی غیر دولتی با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش در استان فعالیت می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به همکاری سازمان هواپیمایی کشوری در صدور مجوز تأسیس هنرستان هوانوردی شهید رئوفی فرد در بیرجند، اضافه کرد: هنرجویان این هنرستان با گذراندن دروس عمومی، اختصاصی، کارگاهی و عملی پرواز موفق به اخذ دیپلم هوا نوردی شده و در طول تحصیل چکیده ای از تمام رشته های موجود در عرصه هوانوردی را آموزش می بینند.

لامعی، اضافه کرد: هنرجویان این رشته پس از اتمام دوره دبیرستان می توانند در رشته های خلبانی، مهندسی پرواز، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی تکنولوژی هواپیما، خدمات فرودگاهی و سایر رشته های مرتبط تا سطح کارشناسی و بالاتر در دانشگه جامع علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی هوانوردی به صورت تخصصی ادامه تحصیل دهند.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون بیش از 40 درصد دانش آموزان استان در 120 هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش استان مشغول ادامه تحصیل می باشند.

وی، با اشاره به نیاز استان به رشته هوا نوردی، خاطر نشان کرد: با توجه به تازگی، پویایی و خاص بودن این رشته در خراسان جنوبی می توان آینده شغلی تضمین شده ای را برای فارغ التحصیلان هنرستان شهید رئوفی فرد متصور بود.

گفتنی است هنرستان شهید رئوفی فرد بیرجند با قریب 20 هنر جو در اولین سال تأسیس، سیزدهمین هنرستان هوانوردی کشور به شمار می رود.

تحصيل بيش از40درصد دانش آموزان در هنرستان ها

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author