تاثير معلم در قوام شخصيت انسان هميشگي و ماندگار است

تاثير معلم در قوام شخصيت انسان هميشگي و ماندگار است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، آيت الله علي خاتمي روز دوشنبه درآيين تجليل از مدرسان دانشگاه جامع علمي كاربردي زنجان افزود: منزلت معلم در همه اديان الهي به ويژه در دين مبين اسلام از قداست بالايي برخوردار است.

وي با بيان اينكه دين اسلام دين علم و تعليم و تعلم است، تاكيد كرد: بشريت را فقط در زير سايه فرهنگ مي شود اداره كرد و به راه سعادت رهنمون شد.

آيت الله خاتمي به قرآن كريم، معجزه بزرگ پيامبر اسلام اشاره و خاطرنشان كرد: با گذشت زمان، عقل هاي بشري به مرحله كمال و رشد رسيده و به همين دليل معجزه پيامبر اسلام نه يك معجزه از جنس معجزات حسي، كه يك كتاب است.

وي بيان كرد : قرآن كريم بر خلاف معجزه هاي ديگر انبيا، مقطعي و محدود به زمان و مكان خاصي نيست بلكه در همه زمان ها و مكان ها جاري و ساري و راهنماي بشريت به سوي سعادت حقيقي است .

تاثير معلم در قوام شخصيت انسان هميشگي و ماندگار است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، آيت الله علي خاتمي روز دوشنبه درآيين تجليل از مدرسان دانشگاه جامع علمي كاربردي زنجان افزود: منزلت معلم در همه اديان الهي به ويژه در دين مبين اسلام از قداست بالايي برخوردار است.

وي با بيان اينكه دين اسلام دين علم و تعليم و تعلم است، تاكيد كرد: بشريت را فقط در زير سايه فرهنگ مي شود اداره كرد و به راه سعادت رهنمون شد.

آيت الله خاتمي به قرآن كريم، معجزه بزرگ پيامبر اسلام اشاره و خاطرنشان كرد: با گذشت زمان، عقل هاي بشري به مرحله كمال و رشد رسيده و به همين دليل معجزه پيامبر اسلام نه يك معجزه از جنس معجزات حسي، كه يك كتاب است.

وي بيان كرد : قرآن كريم بر خلاف معجزه هاي ديگر انبيا، مقطعي و محدود به زمان و مكان خاصي نيست بلكه در همه زمان ها و مكان ها جاري و ساري و راهنماي بشريت به سوي سعادت حقيقي است .

تاثير معلم در قوام شخصيت انسان هميشگي و ماندگار است

فروش بک لینک

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author