برنامه ريزي براي تشكيل 20 هزار پايگاه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان درنظرگرفته شده است

برنامه ريزي براي تشكيل 20 هزار پايگاه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان درنظرگرفته شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش اظهاركرد: معاونت پرورشي و فرهنگي، ضمن بازنگري و به روزرساني شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه فعاليت هاي اردويي و غني سازي اوقات فراغت ، برنامه هاي متنوعي را براي تابستان 95 و نيمه اول سال تحصيلي 96-95 در دست اقدام و اجرا دارد.

وي افزود: برگزاري اردوي مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزان برگزيده سراسر كشور، اردوهاي دانش آموزان مناطق مرزي، اردوهاي شوراهاي برگزيده دانش آموزي مدارس كشور، جشنواره توليدات دانش آموزي كانون هاي فرهنگي و تربيتي كشور، تداوم برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي، برگزاري اردوهاي دانش آموزي زيارت اولي با محوريت زيارت حرم حضرت امام رضا (ع) و اجراي اردوهاي جهادي، بخشي از فعاليت هاي فرهنگي و هنري وزارت ‌آموزش و پرورش است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش با اشاره به برنامه هاي متنوع اردوگاه هاي كشوري، تصريح كرد: مسابقات ملي قرآن، عترت و نماز دانش آموزي و اردوهاي هميار مشاور از ديگر برنامه هاي اردويي، تابستاني معاونت مي باشد.

كفاش پيش بيني 20 هزار پايگاه اوقات فراغت دانش آموزان اشاره كرد و گفت: اين پايگاه ها، شامل مدارس، هنرستان ها، ‌پژوهش سراها، دارالقرآن ها، كانون هاي فرهنگي و تربيتي ، كانون هاي پرورشي فكري كودكان و نوجوانان و اردوگاه هاي مناطق و استان ها خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: در تابستان گذشته بيش از 4 ميليون نفر رشته دانش آموز در پايگاه هاي فرهنگي ، تربيتي و اوقات فراغت حضور داشته اند.

برنامه ريزي براي تشكيل 20 هزار پايگاه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان درنظرگرفته شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش اظهاركرد: معاونت پرورشي و فرهنگي، ضمن بازنگري و به روزرساني شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه فعاليت هاي اردويي و غني سازي اوقات فراغت ، برنامه هاي متنوعي را براي تابستان 95 و نيمه اول سال تحصيلي 96-95 در دست اقدام و اجرا دارد.

وي افزود: برگزاري اردوي مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزان برگزيده سراسر كشور، اردوهاي دانش آموزان مناطق مرزي، اردوهاي شوراهاي برگزيده دانش آموزي مدارس كشور، جشنواره توليدات دانش آموزي كانون هاي فرهنگي و تربيتي كشور، تداوم برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي، برگزاري اردوهاي دانش آموزي زيارت اولي با محوريت زيارت حرم حضرت امام رضا (ع) و اجراي اردوهاي جهادي، بخشي از فعاليت هاي فرهنگي و هنري وزارت ‌آموزش و پرورش است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش با اشاره به برنامه هاي متنوع اردوگاه هاي كشوري، تصريح كرد: مسابقات ملي قرآن، عترت و نماز دانش آموزي و اردوهاي هميار مشاور از ديگر برنامه هاي اردويي، تابستاني معاونت مي باشد.

كفاش پيش بيني 20 هزار پايگاه اوقات فراغت دانش آموزان اشاره كرد و گفت: اين پايگاه ها، شامل مدارس، هنرستان ها، ‌پژوهش سراها، دارالقرآن ها، كانون هاي فرهنگي و تربيتي ، كانون هاي پرورشي فكري كودكان و نوجوانان و اردوگاه هاي مناطق و استان ها خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: در تابستان گذشته بيش از 4 ميليون نفر رشته دانش آموز در پايگاه هاي فرهنگي ، تربيتي و اوقات فراغت حضور داشته اند.

برنامه ريزي براي تشكيل 20 هزار پايگاه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان درنظرگرفته شده است

لایسنس نود 32 ورژن 5

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author